In twee daarvan komt de totale goederenoverslag in de haven in 2050 lager uit dan de 469 miljoen ton van het afgelopen jaar. Dat zijn ‘Protective markets’, het meest negatieve scenario, met 402 miljoen ton, en ‘Regional well-being’, met 427 miljoen ton. In de positieve blauwdruk ‘Wake-up call’ komt er bijna vijftig miljoen bij (518) en in ‘Connected deep green’ zelfs ruim honderd miljoen ton (576).

Ingrijpende verandering

Volgens Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf laten deze inschattingen zien dat het portfolio van de haven de komende dertig hoe dan ook ingrijpend verandert. Volgens hem is het nuttig om dit soort analyses te maken omdat dit helpt om de positie van het havenindustriële complex gericht te versterken door in te zetten op voldoende capaciteit, goede aansluitingen om verder te verduurzamen.

Opmerkelijk is dat de containeroverslag in alle vier scenario’s blijft groeien, doordat het aandeel van deze categorie in de totale overslag blijft stijgen. Het afgelopen jaar was dit aandeel 33%. In de nu geschetste toekomstscenario’s stijgt dit door, variërend van 44 tot 54%.

In het Connected deep green, het meest positieve-scenario, groeit het aandeel van de container in de totale overgeslagen hoeveelheid goederen van 576 miljoen ton tot 51%. Dat komt neer op bijna 294 miljoen ton, bijna twee keer zoveel dan de 154,5 miljoen ton containerlading die vorig jaar in Rotterdam werd behandeld. In eenheden uitgedrukt was dit 15,3 miljoen teu.

In Protective markets, de andere kant van het spectrum, daalt de totale overslag naar 402 miljoen ton lading, waarvan 44% in containers. Dat komt neer op bijna 177 miljoen ton containerlading. Voor Regional well-being is dit cijfer 230 miljoen ton, 54% van het totaal van 427 miljoen ton, en voor Wake-up call 238 miljoen ton, 46% van 518 miljoen ton.

Klimaatverandering

Het Connected deep green schetst een beeld van harmonie. Er is goede mondiale samenwerking, versnelling van digitale transparantie in logistieke ketens en de wereld zet zich in om de doelstellingen tegen klimaatverandering te verwezenlijken. Het resultaat is CO2­-neutraliteit in 2050, brede welvaart, hoge economische groei en de mondiale temperatuurstijging blijft onder de anderhalve graad.

In de Wake-Up Call gaat alles langzamer. Toenemende onrust over de de economische gevolgen van tekorten aan voedsel en energie en extreem weer leiden tot een keerpunt. Het besef groeit dat samenwerking en rigoureuze maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot te beperken. Dit zorgt voor een goed strategisch EU-beleid, gematigde economische groei en late maar snelle transitie naar duurzame energie.

In Regional Well-Being schort het ernstig aan mondiale samenwerking. Deze ieder-voor-zich mentaliteit leidt tot een verslechterend vestigingsklimaat voor de basisindustrie in Noordwest-Europa en een gematigde economische groei.

Protective Markets gaat nog een stap verder en schetst een wereld met wantrouwen tussen machtsblokken, geopolitieke spanningen en haperende logistieke ketens. Er zijn concurrerende economische belangen in een gefragmenteerde wereld met focus op zelfvoorziening, eigen financiële welvaart, veerkracht en verdediging. CO­2-neutraliteit wordt niet voor 2100 bereikt economische groei is laag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement