Extra Vlaams geld om dodelijkste kruispunten te beveiligen

Infrastructuur

Vlaams minister van openbare werken Ben Weyts gaat 20 miljoen extra geld uittrekken om de resterende ‘zwarte’ kruispunten in Vlaanderen verkeersveilig te herinrichten.

Het gaat om 22 kruispunten uit een intussen zestien jaar oude lijst met gevaarlijke kruispunten. Aan vijf ervan zijn de aanpassingswerkzaamheden momenteel bezig. Negen dossiers zijn naar verluidt klaar voor aanbesteding. Om deze probleemkruispunten te beveiligen had Weyts twee jaar geleden al 50 miljoen gereserveerd. De lijst telde oorspronkelijk 799 locaties, maar de laatste –ook de duurste– probleempunten bleven aanslepen.

De kruispunten zijn vooral gevaarlijk omdat hun inrichting – of het ontbreken daarvan – onduidelijke conflictsituaties veroorzaakt, in de praktijk vooral in het fysieke nadeel van zwakke weggebruikers. De dood van een zestienjarig meisje onder de wielen van een truck, een paar dagen geleden in Gent, zette deze problematiek weer helemaal in de schijnwerper.

De oorzaken van het uitstel zijn verschillend. Zo ging er een aannemer failliet. Soms wil een lokale overheid de werkzaamheden doen samenvallen of vooral niet samenvallen met andere werkzaamheden, soms is de onteigening van een strook voortuin noodzakelijk en probeert de eigenaar dit met alle mogelijke juridische middelen te verhinderen. In het geval van Gent raakten het stadsbestuur en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer het niet eens over de manier waarop het kruispunt veiliger moest worden. Weyts wil daar vanaf nu harder tegen ingaan.

Zijn voornemen blijft niet zonder kritiek. Het zou goedkoper zijn om de verkeerslichtenregeling aan te passen, zodat fietsers af en toe op heel het kruispunt groen licht krijgen. Dit houdt wel het hele wagenverkeer op. Bovendien staan er niet op alle resterende probleemkruispunten al verkeerslichten, vergeten de critici. Weyts zelf reageert met de mededeling dat hij nog eens 10 miljoen uittrekt om op jaarbasis de verkeerslichtenregeling van 350 kruispunten aan te passen.

De oorspronkelijk lange lijst met probleemkruispunten kromp niet alleen door ingrepen. Sommige kruispunten zijn gewoon van de lijst geschrapt, gooide Rob Beenders (sp.a) in het Vlaams parlement voor de wielen van de minister. Die kon niet meteen antwoorden in hoeveel gevallen dit was gebeurd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Extra Vlaams geld om dodelijkste kruispunten te beveiligen | NT

Extra Vlaams geld om dodelijkste kruispunten te beveiligen

Infrastructuur

Vlaams minister van openbare werken Ben Weyts gaat 20 miljoen extra geld uittrekken om de resterende ‘zwarte’ kruispunten in Vlaanderen verkeersveilig te herinrichten.

Het gaat om 22 kruispunten uit een intussen zestien jaar oude lijst met gevaarlijke kruispunten. Aan vijf ervan zijn de aanpassingswerkzaamheden momenteel bezig. Negen dossiers zijn naar verluidt klaar voor aanbesteding. Om deze probleemkruispunten te beveiligen had Weyts twee jaar geleden al 50 miljoen gereserveerd. De lijst telde oorspronkelijk 799 locaties, maar de laatste –ook de duurste– probleempunten bleven aanslepen.

De kruispunten zijn vooral gevaarlijk omdat hun inrichting – of het ontbreken daarvan – onduidelijke conflictsituaties veroorzaakt, in de praktijk vooral in het fysieke nadeel van zwakke weggebruikers. De dood van een zestienjarig meisje onder de wielen van een truck, een paar dagen geleden in Gent, zette deze problematiek weer helemaal in de schijnwerper.

De oorzaken van het uitstel zijn verschillend. Zo ging er een aannemer failliet. Soms wil een lokale overheid de werkzaamheden doen samenvallen of vooral niet samenvallen met andere werkzaamheden, soms is de onteigening van een strook voortuin noodzakelijk en probeert de eigenaar dit met alle mogelijke juridische middelen te verhinderen. In het geval van Gent raakten het stadsbestuur en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer het niet eens over de manier waarop het kruispunt veiliger moest worden. Weyts wil daar vanaf nu harder tegen ingaan.

Zijn voornemen blijft niet zonder kritiek. Het zou goedkoper zijn om de verkeerslichtenregeling aan te passen, zodat fietsers af en toe op heel het kruispunt groen licht krijgen. Dit houdt wel het hele wagenverkeer op. Bovendien staan er niet op alle resterende probleemkruispunten al verkeerslichten, vergeten de critici. Weyts zelf reageert met de mededeling dat hij nog eens 10 miljoen uittrekt om op jaarbasis de verkeerslichtenregeling van 350 kruispunten aan te passen.

De oorspronkelijk lange lijst met probleemkruispunten kromp niet alleen door ingrepen. Sommige kruispunten zijn gewoon van de lijst geschrapt, gooide Rob Beenders (sp.a) in het Vlaams parlement voor de wielen van de minister. Die kon niet meteen antwoorden in hoeveel gevallen dit was gebeurd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement