Door CO2 af te vangen en op te slaan, wil het bedrijf in 2036, dus tien jaar na de 25 procent, alweer 60 procent minder koolstof uitstoten. Dit allemaal ten opzichte van de uitstoot in 2020. Niet alleen de CO2 op eigen terrein gaat verminderen, ook de uitstoot van klanten zal in 2026 met tien procent verminderen en in 2036 met 60 procent. Dan moet ook 58 procent van alle leveringen van Shell schoon zijn. Met de huidige maatregelen is dat mogelijk, volgens Jos van Winsen, directeur Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. ‘We zijn nu nog de derde grootste uitstoter van CO2 in Nederland, dat verminderen we naar nul in 2050. Dat wordt ook van ons gevraagd, willen we de aarde minder opwarmen. In 2030 zal de reductie van CO2 50 procent bedragen, ten opzichte van 2020. Die doelstellingen willen we halen.’

Brandstoffen

‘Momenteel sturen we CO2 via pijpleidingen van onze fabrieken naar kassen, daar helpen ze planten groeien. Ook gaat CO2 naar gasleidingen voor fornuizen. Verder werken we samen met de start-up Nordsol, dat voedselresten uit de supermarkt vergist waaruit we bio-energie maken. Dat verkopen we via ons LNG-netwerk in Europa. De fabriek voor biogas die we bouwen op dit terrein, levert benzine met weinig koolstof. Van alle CO2 die we produceren wordt straks 25 procent opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. We zijn bezig om een tweede opslagplaats te realiseren in de gasvelden, waar ook Duitsland en dan met name het Ruhrgebied, de CO2 kan opslaan. Andersom leveren wij straks groene waterstof aan hen. Onze nieuwe fabriek REFA gaat biobrandstof produceren en voldoen aan de reductie van CO2 met 50 procent, onze doelstelling voor 2030. En we hebben kortgeleden besloten om met meer dan 150 partners op de Tweede Maasvlakte de grootste waterstoffabriek van Europa te bouwen; Hallo Holland Hydrogen 1. Dat zal betekenen dat er andere fabrieken gesloten worden, maar we hebben nog geen inzicht over welke en wanneer.’

Woordvoerder Mark Potma: ‘Er komen zoveel ontwikkelingen aan, niet alles is voor ons te overzien. We weten wel dat CO2 nodig is voor het maken van synthetische brandstof. Dat wordt nog niet veel geproduceerd, maar wij verwachten dat dat in de toekomst gaat veranderen. Dan is het handig om zoveel CO2 voorhanden te hebben.’

Synthetische brandstof kan gebruikt worden in transportmiddelen die nu nog op fossiele brandstof vervoeren. Ook vliegtuigen kun daarmee vergroenen. ‘Dat is nu economisch nog niet haalbaar’, zegt Van Winsen en hij vertelt dat Shell kiest voor de ‘meest economische’ oplossingen. Potma: ‘We hebben vorig jaar laten zien dat vliegen met synthetische brandstof mogelijk is tijdens een test.’

Windparken

Shell heeft een windpark in de kust bij IJmuiden, waar ongeveer 795 megawatt vandaan komt. Potma: ‘Dit was onze eerste, de tweede in Borssele is bijna gereed en er komt nog een park in het noordelijk zeegebied die hopelijk volgend jaar klaar is. Het windpark bij IJmuiden is al vijftien jaar oud, dat was meer een test waarmee we konden leren wat we met windenergie kunnen. Zonne-energie kunnen en mogen we niet opwekken op onze raffinaderij. Stel dat er een vonk ontstaat bij zo’n paneel, dat kan rampzalige gevolgen hebben. We investeren wel in grote zonneparken, zoals recentelijk in Heerenveen, Sas van Gent en Emmen. De impact van zonneparken is kleiner dan die van de windparken op zee, dat is ook een reden waarom we voor windenergie kiezen. We moeten altijd ver vooruit denken. De nieuwe windparken zijn zo’n zeven jaar geleden bedacht, dat geldt ook voor onze biobrandstoffabriek. Dat de benzine nu zo duur is, betekent niet dat wij meteen overschakelen op andere disciplines. Over een jaar kan de prijs wel weer flink zijn gezakt.’

Van Winsen: ‘Wij zijn momenteel een van de eersten en snelsten in Nederland met het overstappen op alternatieve brandstoffen. Het probleem is alleen de regering, die wel veel doelen stelt maar met te weinig beleid komt. De regelgeving gaat langzaam. We kunnen het niet alleen, daar zullen andere bedrijven in mee moeten gaan. De EU, Amerika en Azië kunnen helpen door met nieuwe wetgeving te komen en vervoerders te verplichten om op andere brandstoffen over te gaan. Dat wij zelf de waterstof die we gaan produceren, gaan gebruiken komt omdat we het nog niet kwijt kunnen. Het is heel jammer dat de regel- en wetgeving zo traag gaat. In Duitsland nemen we nu het risico door vrachtwagens op waterstof te leasen aan bedrijven. In Winschoten zit al een bedrijf dat waterstof produceert, waar deze trucks op rijden. Dat is allemaal heel kleinschalig, maar wij lopen daarin het risico. Zo erg geloven we daarin.’

Omdat er nog geen echte markt is voor vervoer op waterstof, wil Shell die ontwikkelen. ‘Door de fabriek Hallo Holland Hydrogen 1 te starten en vanaf 2023 vulpunten door Europa te verzorgen, willen we zware voertuigen als trucks op waterstof laten overgaan. Met die vulpunten zorgen we ervoor dat overal in Europa waterstof voorhanden is, zodat vrachtwagens niet zonder brandstof komen te staan’, zegt Potma.

‘Zolang die trucks er nog niet zijn, want die moeten gebouwd worden en we verwachten ze niet voor 2025, gebruiken we de waterstof hier bij het produceren van fossiele brandstoffen. Dat is dan wel fossiel, maar op een schone manier gemaakt zodat we het eerste doel van 25 procent minder uitstoot in 2026 halen. Door dit alles zijn we een kip-en-ei-verhaal voor, want de waterstof is er al voordat de trucks op waterstof gemaakt worden. We hopen daar een boost aan te geven.’

Shell wil netto nul CO2-uitstoot chemiecomplex Moerdijk

Olie- en gasconcern Shell heeft plannen om de netto CO2-uitstoot bij zijn grote petrochemische complex in Moerdijk binnen tien jaar te verlagen naar nul. Het bedrijf zet daarbij onder meer in op waterstof en de opvang en opslag van CO2 die vrijkomt bij het Shell Chemicals Park Moerdijk.

Shell trekt de komende jaren miljarden uit om dat doel te bereiken. Het bedrijf werkt aan plannen voor de bouw van een installatie die waterstof produceert uit restgassen die vrijkomen bij productieprocessen op het chemiepark. Shell kan deze waterstof dan gebruiken om de industriële fornuizen te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij het maken van waterstof kan worden afgevangen en opgeslagen in oude gasvelden onder de zeebodem.

Daarnaast gaat Shell een nieuwe fabriek bouwen om van moeilijk te recyclen plasticafval nieuwe chemische grondstoffen te kunnen maken. Daardoor zijn minder aardolieproducten nodig. De fabriek is naar verwachting in 2024 operationeel.

‘Shell Chemicals Park Moerdijk wil de energietransitie versnellen, koploper zijn in de transformatie van de Nederlandse chemische industrie en groeien door meer circulaire, koolstofarme producten te maken voor haar klanten en de maatschappij’, zegt bestuurder Richard Zwinkels van Shell Moerdijk in een toelichting. ‘We hebben drie belangrijke doelen: netto-nul uitstoot binnen tien jaar, het verhogen van het gebruik van circulaire grondstoffen en grondstoffen op biologische basis en het verdubbelen van het aantal chemische producten door te investeren in nieuwe productlijnen.’

Shell Moerdijk is een van de grootste chemiecomplexen van Europa. Er worden basischemicaliën gemaakt die zijn terug te vinden in producten zoals plastics, zepen, isolatiemateriaal en sportschoenen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement