Dat schrijft zij in vragen van Tweede Kamerlid Van Aalst over de wens van de vrachtsector op Schiphol om vrachtvluchten uit te voeren op Twente Airport. ‘Luchthaven Twente is een luchthaven van regionale betekenis, waarvoor de provincie Overijssel het bevoegd gezag is’, aldus de minister. ‘Dat betekent ook dat bij die partij het voortouw ligt om een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de luchthaven Twente en de relatie met werkgelegenheid.’

Tekort

De minister geeft geen direct antwoord op de vraag van het kamerlid of de luchthaven wellicht een goede oplossing is voor het nijpende tekort aan slots voor vrachtvluchten op Schiphol. Wel gaat zij in het kader van de nieuwe Luchtvaartnota verschillende beleidspakketen onderzoeken. ‘Daarbij zal ik ook kijken naar de mogelijke rol en functie van regionale luchthavens van nationale en regionale betekenis waaronder Twente.’

Zij is in de aanloop naar een nieuwe Luchtvaartnota voorlopig niet bereid om een quickscan uit te voeren om zo een eerste concrete stap te zetten naar realisatie van vrachtvluchten op Twente Airport. ‘Ook daarvoor dient de provincie Overijssel het voortouw te nemen’, stelt de minister.

Lees ook: Vrachtsector klopt aan bij oude luchtmachtbasis Twente