Samen met Schiphol en Air France KLM Martinair Cargo richtte de branchevereniging ACN een taskforce op waarbij inmiddels zeventig bedrijven zijn aangesloten.

Wat is het doel van de taskforce?

We dienen een dubbel doel. Aan de ene kant willen we ons voorbereiden op iets groots wat op ons afkomt: de opslag en verspreiding van het coronavaccin. Tegelijkertijd willen we aan de omgeving laten zien dat we hier op voorbereid zijn als Nederland, Schiphol, regio en transportsector. De kracht van Schiphol is dat we ons kunnen profileren als een belangrijk knooppunt met een grote hoeveelheid bestemmingen wereldwijd. Dat biedt ons een goede uitgangspositie voor de export van het vaccin. Daarnaast zijn de leden van de vrachtgemeenschap goed op elkaar aangesloten en vooruitstrevend in het samen vinden van oplossingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het vaccin echt klaar is. Hoe kunnen jullie dan nu al plannen maken voor de verspreiding?

Dat is inderdaad onze uitdaging, we weten nog veel niet rondom het vaccin. Zo is ook nog niet bekend onder welke condities, bijvoorbeeld welke temperatuur, het vaccin straks moet worden vervoerd. En we weten niet wáár het geproduceerd gaat worden. We schatten nu in dat het vaccin in eerste instantie in Europa en de VS geproduceerd wordt. Op een gegeven moment zullen daar mogelijk andere landen bijkomen, maar ook dat weten we niet zeker. Het is lastig om ons goed voor te bereiden met zoveel onzekere factoren in het spel. Maar aan de andere kant: we kunnen niet blijven afwachten tot het zover is, dus we denken alvast na over verschillende scenario’s.

Waar richten jullie je als taskforce nu dan op?

Samen met de zeventig partijen die actief bij onze taskforce zijn betrokken, richten we ons op drie projectlijnen. De grootste lijn gaat over
alle technische en operationele vragen rondom het transport en de logistiek. De tweede lijn richt zich op alle raakvlakken met de overheid en op compliancy-vraagstukken. We bespreken bijvoorbeeld of we moeten inzetten op bekende en gekende procedures, of dat we daar juist nu van moeten afwijken. De derde lijn gaat over de marketingcommunicatie rondom dit proces: hoe brengen we de buitenwereld op de hoogte van onze taak om dit naar ons beste kunnen goed, veilig en snel te doen? Het unieke van dit proces is dat we diverse scenario’s opstellen en dat we dit samen doen met zoveel partijen in de keten.

Wat onderzoeken jullie binnen die drie projectlijnen zoal?

We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de douane, om te kijken hoe zij in de formaliteiten voorrang kunnen geven aan het vervoer van het vaccin. Specifiek voor Engeland komt ook nog de brexit, met alle gevolgen daarvan, om de hoek kijken. Verder zijn vooral de condities van het transport en de opslag een belangrijk onderwerp van gesprek. We zijn aan het inventariseren wat de capaciteit van koelhuizen en koeltrucks is op Schiphol, en ook op Eindhoven Airport en Maastricht Airport. Zou de temperatuur waarop het vaccin straks vervoerd moet worden, een kamertemperatuur worden, dan passen er veel ampullen in één doos. Maar zou het vaccin op bijvoorbeeld min tachtig graden Celsius vervoerd moeten worden, dan moeten de ampullen worden verpakt in droogijs en neemt het volume enorm toe. Ook krijg je in dat geval te maken met de geldende veiligheidseisen voor het transport. Omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen, gelden er flinke beperkingen aan de hoeveelheid droogijs per vliegtuig. Een extra complicatie is het feit dat de luchtvaartindustrie momenteel in zwaar weer verkeert. Omdat een groot deel van het passagenetwerk is uitgevallen vanwege de sterke terugloop in passagiersaantallen, is er voor nu een tekort aan vervoercapaciteit. Er zijn dus nog veel onzekerheden die onze taak nu erg complex maken.

Kan je, gezien het feit dat in korte tijd zeventig bedrijven en organisaties zich aansloten bij de taskforce, stellen dat de markt graag meedenkt?

Ja, de bereidwilligheid is heel hoog. Aan de ene kant is het een commerciële en logistieke uitdaging, maar bij iedereen staat voorop dat we als keten een enorme verantwoordelijkheid hebben op het gebied van de volksgezondheid. Op het moment dat de eerste productie van het vaccin naar verwachting in eerstewereldlanden gaat plaatsvinden, hebben we bovendien een verantwoordelijkheid voor het transport naar tweede- en derdewereldlanden. Als branchevereniging zit voor ACN de uitdaging in het feit, dat we willen dat onze leden er straks klaar voor zijn. Als het vaccin ontwikkeld is, gaan de commerciële wetten gelden en zullen contracten worden gesloten voor het vervoer en de opslag. Daar zijn wij geen onderdeel van. We kunnen er alleen aan bijdragen dat er op dat moment gedegen draaiboeken klaarliggen en daar werken we nu hard aan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement