Ondanks de bestaande banden traden de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen en Voka Oost-Vlaanderen tot dusver nog grotendeels in gespreide slagorde op. Daar komt een einde aan met het akkoord dat gisteren door de algemene vergadering van VeGHO is bekrachtigd. Voortaan zullen de twee organisaties met vereende kracht aan het Gentse havenzeel trekken.

Het Strategisch Plan dat VeGHO in 2011 uitwerkte, met zijn veertig actiepunten naar 2020 en de ingebruikneming van de nieuwe zeesluis in Terneuzen toe, vormt de basis voor de gezamenlijke aanpak. Waar nodig zal dat document “verdiept en uitgebreid” worden.

Juridisch verandert er voorlopig niets (eind 2013 volgt een evaluatie), maar operationeel gaan VeGHO en Voka op havenvlak heel hard tegen elkaar gaan aanleunen. Binnen Voka Oost-Vlaanderen komt er een haventeam. De drie huidige medewerkers van VeGHO krijgen daarin versterking van medewerkers van Voka met specialisaties in materies zoals milieu en opleiding. Voka zal zelf ook een beroep kunnen doen op de expertise van de VeGHO-medewerkers in dossiers zoals bedrijventerreinmanagement.

Daarnaast wordt binnen Voka Oost-Vlaanderen ook een ‘Gentse Havenraad’ in het leven geroepen die als adviserend orgaan en drijvende kracht voor alle havengebonden activiteiten in de Gentse kanaalzone dienst zal doen. Die Havenraad wordt een afspiegeling van de raad van bestuur van VeGHO, maar zal ook drie vertegenwoordigers van Voka tellen.

“De samenwerking zal zich vertalen in een grotere slagkracht en meer middelen voor de dienstverlening en de belangenbehartiging ten voordele van de Gentse havengebonden bedrijven”, beloofde uittredend VeGHO-voorzitter Roger De Croock. Zijn opvolger Guy Bontinck (foto) onderstreepte dat Gent daarmee ook de trend volgt die in de andere Vlaamse zeehavens en op Vlaams niveau merkbaar is. “Gent staat niet alleen, maar we zijn misschien wel het verst gevorderd op de ingeslagen weg”, voegde hij daar nog aan toe.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement