De gemeente Velsen wil in het vorig jaar gepresenteerde bestemmingsplan Zeezicht slechts twee miljoen ton toestaan en zegt dat daarmee de bestaande milieuruimte is opgesoupeerd. Daarbij zijn per goederensoort limieten vastgesteld: ijzererts (500.000 ton), steenkolen (750.000 ton) en granen en veevoeder, het zogeheten agribulk(750.000 ton).

Via een beroepsprocedure bij de Raad van State wist Haven Amsterdam met de twee overslagbedrijven en de gemeente Amsterdam eind vorig jaar de in het bestemmingsplan van Velsen opgenomen overslaglimiet op te schorten. Via een bodemprocedure bij dezelfde Raad van State wordt nu verder juridisch invulling gegeven aan de wens om meer overslag voor de sluizen van IJmuiden te kunnen verrichten.

Volgens het Amsterdamse havenbedrijf hoort de gestelde overslaglimiet die Velsen hanteert niet thuis in een bestemmingsplan, maar dient die milieueis in een milieuvergunning te worden geregeld. Daarnaast zou Velsen de fout hebben gemaakt in de plannen om het ‘stand-still beginsel ten aanzien van de luchtkwaliteit te koppelen aan het overslagvolume’. De gemeente Velsen zou tevens onvoldoende rekening hebben gehouden met de aard van de goederen en de gevolgen voor het milieu. Zo is er bij de overslag van steenkolen sprake van veel minder stofontwikkeling dan bij het lossen van agribulk (granen en diervoeder), zegt Wim Vlemmix, directeur regionale ontwikkeling van Havenbedrijf Amsterdam in een toelichting.

Het gaat bij de overslag in Velsen om het zogeheten lichteren. Daarbij worden de kolenschepen voor overslagbedrijven van OBA en Rietlanden gedeeltelijk gelost aan boeien in het vaarwater voor de sluizen. Deze handeling is noodzakelijk ,omdat de schepen anders te diep liggen om het sluizencomplex en de drempels in het Noordzeekanaal te kunnen passeren.

Haven Amsterdam verwacht nog voor de zomer een uitspraak van de Raad van State en zegt tevens nog in gesprek met de gemeente Velsen te zijn om eventueel via de onderhandelingstafel een akkoord te bereiken. ‘Wij zijn nog steeds in goed overleg met Velsen ze. Dat gebeurt in een constructieve sfeer en ik sluit niet uit dat wij gezamenlijk nog een oplossing weten te vinden. Anders is het wachten op de uitspraak van de Raad van State’, aldus Vlemmix.

Meer hierover in Nieuwsblad Transport van deze week.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement