Juridisch directeur Christophe Savoye bevestigt dat daarover een akkoord is bereikt, zoals het bedrijf heeft gemeld in het bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. Het gaat om een principe-akkoord dat voor 1 april door alle achttien geldgevers, waaronder alle grote Nederlandse banken, moet zijn goedgekeurd. Savoye is optimistisch dat dit gaat lukken.

Hij bestrijdt dat het bedrijf wordt opgesplitst, zoals een aantal media hebben gemeld. Volgens hem worden ongeveer 35 schepen in de offshore-sector, de divisie die al jarenlang zware verliezen lijdt, overgeheveld naar een ‘warehouse’ dat in handen van de banken is. Daarmee zou het in Breda gevestigde bedrijf worden verlost van een schuldenberg, die als een molensteen om de nek van de rederij ligt.

Eén geheel

Afgezien daarvan wordt het bedrijf volgens hem als één geheel voortgezet. Ook de exploitatie van de schepen in het ‘warehouse’ blijft volgens hem vooralsnog bij Vroon. Volgens hem heeft de herfinanciering en de aandelenoverdracht op korte termijn geen gevolgen voor de personeelsomvang van het hoofdkantoor. Inclusief de bemanningen op de schepen, heeft de rederij wereldwijd zo’n 1800 mensen op de loonlijst.

Vroon lijdt al jaren zware verliezen als gevolg van de ineenstorting van de olieprijs in 2014. Dit leidde tot een crisis in de offshore, juist de sector waarin het bedrijf in de die periode grote investeringen deed. Na 2014 schroefde de olie- en gassector de investeringen in de offshore-sector drastisch terug, waardoor de huurtarieven voor onder meer bevoorradingsschepen kelderden en de opdrachten opdroogden.

‘Had de oude Piet nog maar aan het roer gestaan’, regaeert voorzitter Marcel van den Broek van zeevarenden-vakbond Nautilus in eerste instantie. Piet Vroon maakte het bedrijf in de periode na de Tweede Wereldoorlog groot. Volgens van den Broek had pater familias Piet Vroon ‘een hele fijne neus’ voor het investeren in kansrijke segmenten van de scheepvaartsector. Zijn opvolger, zoon Coco, moest in 2019 vanwege de aanhoudende verliezen plaatsmaken voor Herman Marks, de eerste topman van buiten de familie-Vroon.

Zeevarenden

Volgens de vakbondsbestuurder is nog niet duidelijk in hoeverre de herschikking gevolgen krijgt voor de zeevarenden. Wel is Vroon volgens hem al jaren bezig om personeel in de lagere functies ‘naar buiten te duwen’. Hij zegt verder dat Vroon ‘nooit een warme band met de Nederlandse vlag heeft gehad’.

Volgens hem vaart het grootste deel van de schepen ‘onder een Mickey Mouse-vlag en vaart er hooguit een enkel schip onder de Nederlandse vlag als dat op grond van steunregelingen verplicht is’. Vroon verhuisde in 2016 na 126 jaar in Breskens gevestigd te zijn naar Breda. Die beslissing kwam toen hard aan in het Zeeuws-Vlaamse stadje, dat de rode loper voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor had uitgerold.

Als het akkoord tussen de rederij en haar geldschieters definitief wordt goedgekeurd, daalt de schuldenberg van nu bijna een miljard euro tot ongeveer 350 miljoen. De familie Vroon raakt zijn meerderheid in het bedrijf kwijt. Onduidelijk is nog in hoeverre die nog een rol in de toekomst van de rederij zal spelen. Volgens Savoye kan Vroon na de schuldsanering gezond verder: ‘We hebben een schuldenprobleem, geen liquiditeitsprobleem’.

Honderd schepen

De rederij houdt na de herschikking nog ongeveer honderd schepen over. Dat is een zeer diverse vloot van onder meer veeschepen, kleinere stukgoed- en containerschepen en verschillende typen tankers. Het bedrijf is één van de pioniers van het massaal vervoer van vee over zee in steeds grotere ‘lifestock carriers’, een activiteit waar de laatste jaren steeds meer maatschappelijk verzet tegen groeit vanwege de soms zeer slechte leefomstandigheden van de dieren aan boord.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement