‘Helft zeeschepen buiten schot bij Europese CO2-heffing’

Ondergrens van 5000 gross tonnes

Iets meer dan de helft van het aantal zeeschepen in de Europese Unie blijft buiten schot bij de CO2-heffing voor de maritieme sector, die Brussel wil invoeren.

Dat komt omdat omvangrijke sectoren als de visserij, marines, baggeraars, de offshore, de jachtvaart en alle vaartuigen onder de 5000 gross tonnes worden vrijgesteld in het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar op tafel heeft gelegd. Dit stelt de Europese klimaat- en milieukoepel Transport & Environment (T&E) op basis van eigen onderzoek.

Onbelast

Volgens de organisatie blijft daarmee jaarlijks ruim 25 miljoen ton uitgestoten CO2 onbelast. Dat is ongeveer evenveel als de totale uitstoot van Denemarken en bijna een vijfde van de totale maritieme uitstoot in EU-wateren van 130 miljoen ton per jaar. Volgens T&E is dit het dubbele van wat de Commissie in haar voorstel heeft voorgerekend.

T&E wil grotendeels van die vrijstellingen af en stelt voor om de heffing verplicht te stellen voor elk vaartuig, dat meer dan duizend ton CO2 per jaar de lucht in blaast. Volgens de pressiegroep wordt met die ondergrens 12% meer van de totale uitstoot gedekt dan met het huidige voorstel. Ook wil de organisatie dat de vrijstelling voor de offshore-sector wordt geschrapt

Jacob Armstrong, hoofd duurzame scheepvaart van T&E, is tevreden ‘dat de Europese Unie eindelijk probeert de verschrikkelijke klimaatimpact van de scheepvaart aan te pakken’. Maar het voorstel is volgens hem gebaseerd op ‘willekeurige mazen in de wet’, waardoor teveel schepen buiten schot blijven. Hij wijst erop dat relatief kleine vaartuigen als offshore suppliers in verhouding vaak meer broeikasgassen uitstoten dan grote bulkcarriers en olietankers.

Administratieve rompslomp

Volgens hem komt de ondergrens van duizend ton CO2 per jaar tegemoet aan het bezwaar dat de heffing veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. Dit was voor de Commissie het argument om het aantal schepen dat onder de heffing valt te beperken, terwijl toch het overgrote deel van de emissies wordt gedekt.

Europese redersorganisaties zijn overigens fel tegen de plannen van de Commissie om de scheepvaart regionaal te belasten voor CO2-uitstoot. Zij vinden dit een zaak van de mondiale International Maritime Organization, onderdeel van de VN, omdat regionale heffingen tot verstoring van de concurrentieverhoudingen zouden leiden.

De voorgestelde heffing heeft overigens niet alleen betrekking op de uitstoot van kooldioxide van schepen die binnen Europa varen. De uitstoot tijdens de reis van een schip van of naar een haven buiten de EU wordt ook voor de helft meegerekend. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de intercontinentale containervaart van en naar de Europese Unie de heffing ook moet betalen, zij het voor de helft.

Transport & Environment is een Europese koepelorganisatie van ruim vijftig landelijke milieu- en klimaatorganisaties. Voor Nederland zijn Milieudefensie en de Natuur & Milieu erbij aangesloten. De organisatie wordt mede door de Europese Commissie bekostigd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘Helft zeeschepen buiten schot bij Europese CO2-heffing’ | NT

‘Helft zeeschepen buiten schot bij Europese CO2-heffing’

Ondergrens van 5000 gross tonnes

Iets meer dan de helft van het aantal zeeschepen in de Europese Unie blijft buiten schot bij de CO2-heffing voor de maritieme sector, die Brussel wil invoeren.

Dat komt omdat omvangrijke sectoren als de visserij, marines, baggeraars, de offshore, de jachtvaart en alle vaartuigen onder de 5000 gross tonnes worden vrijgesteld in het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar op tafel heeft gelegd. Dit stelt de Europese klimaat- en milieukoepel Transport & Environment (T&E) op basis van eigen onderzoek.

Onbelast

Volgens de organisatie blijft daarmee jaarlijks ruim 25 miljoen ton uitgestoten CO2 onbelast. Dat is ongeveer evenveel als de totale uitstoot van Denemarken en bijna een vijfde van de totale maritieme uitstoot in EU-wateren van 130 miljoen ton per jaar. Volgens T&E is dit het dubbele van wat de Commissie in haar voorstel heeft voorgerekend.

T&E wil grotendeels van die vrijstellingen af en stelt voor om de heffing verplicht te stellen voor elk vaartuig, dat meer dan duizend ton CO2 per jaar de lucht in blaast. Volgens de pressiegroep wordt met die ondergrens 12% meer van de totale uitstoot gedekt dan met het huidige voorstel. Ook wil de organisatie dat de vrijstelling voor de offshore-sector wordt geschrapt

Jacob Armstrong, hoofd duurzame scheepvaart van T&E, is tevreden ‘dat de Europese Unie eindelijk probeert de verschrikkelijke klimaatimpact van de scheepvaart aan te pakken’. Maar het voorstel is volgens hem gebaseerd op ‘willekeurige mazen in de wet’, waardoor teveel schepen buiten schot blijven. Hij wijst erop dat relatief kleine vaartuigen als offshore suppliers in verhouding vaak meer broeikasgassen uitstoten dan grote bulkcarriers en olietankers.

Administratieve rompslomp

Volgens hem komt de ondergrens van duizend ton CO2 per jaar tegemoet aan het bezwaar dat de heffing veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. Dit was voor de Commissie het argument om het aantal schepen dat onder de heffing valt te beperken, terwijl toch het overgrote deel van de emissies wordt gedekt.

Europese redersorganisaties zijn overigens fel tegen de plannen van de Commissie om de scheepvaart regionaal te belasten voor CO2-uitstoot. Zij vinden dit een zaak van de mondiale International Maritime Organization, onderdeel van de VN, omdat regionale heffingen tot verstoring van de concurrentieverhoudingen zouden leiden.

De voorgestelde heffing heeft overigens niet alleen betrekking op de uitstoot van kooldioxide van schepen die binnen Europa varen. De uitstoot tijdens de reis van een schip van of naar een haven buiten de EU wordt ook voor de helft meegerekend. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de intercontinentale containervaart van en naar de Europese Unie de heffing ook moet betalen, zij het voor de helft.

Transport & Environment is een Europese koepelorganisatie van ruim vijftig landelijke milieu- en klimaatorganisaties. Voor Nederland zijn Milieudefensie en de Natuur & Milieu erbij aangesloten. De organisatie wordt mede door de Europese Commissie bekostigd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement