Veel brancheorganisaties hebben positief gereageerd op wat ze zien als een doorbraak in de slepende gesprekken binnen de VN-organisatie, waarin de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang werd geboekt. Dit was voor Europa aanleiding om zelf een CO2-heffing in te voeren, die waarschijnlijk in 2024 van kracht wordt en miljarden euro’s per jaar zal opleveren.

Het is onduidelijk hoe lang het gaat duren voor het principeakkoord wordt omgezet in concrete IMO-maatregelen. Die spreekt zelf van de ontwikkeling van ‘een mandje van kandidaat-maatregelen voor de middellange termijn’. Daarin zouden technische maatregelen, zoals terugdringen van het brandstofverbruik, gecombineerd moeten worden met het beprijzen van CO2-uitstoot.

Korte termijn

Voor de korte termijn is wel overeenstemming bereikt over invoering van de eerder voortgestelde Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), een jaarlijkse operationele CO2-intensiteit indicator (CII) en een verbeterd Ship Energy Efficiency Management Plan (Seemp). Het is de uitkomst van een grootscheepse bijeenkomst van de ‘broeikasgassen-werkgroep’, die werd bijgewoond door ruim 400 deelnemers uit zo’n 80 tachtig landen.

Volgens IMO biedt dit stelsel ‘extra duidelijkheid voor overheden en voor de scheepvaartsector’. Het idee is in om een systeem met labels in te voeren, met een ‘A’ voor relatief schone schepen en een ‘E’ voor de meest vervuilende. Er is veel kritiek op de vrijblijvendheid van dit plan. Schepen met het label E moeten een verbeterplan om hun score binnen drie jaar te verbeteren, maar krijgen geen sancties opgelegd als ze in gebreke blijven.

Keerpunt

Containerrederij Maersk, die al herhaaldelijk heeft gepleit voor een CO2-heffing, spreekt in een reactie van ‘een zeer belangrijke verschuiving, die een keerpunt kan zijn voor maatregelen op middellange en lange termijn’. Volgens woordvoerder Simon Bergulf ‘stort de scheepvaart zich nu echt in de discussie over het wereldwijd beprijzen van de uitstoot van broeikasgassen.

De internationale redersorganisatie Bimco reageert terughoudend. Woordvoerder Robert Pedersen zei weliswaar optimistisch te zijn over de voorstellen die op tafel liggen, maar ziet nog geen concrete plannen. Hij noemt CO2-beprijzing een maatregel voor de lange termijn en gaat er vanuit dat die niet voor 2030 van kracht zal worden.

Het Wereld Natuur Fonds reageerde zeer positief en noemde de broeikasgassen-werkgroep ‘een gouden kans voor IMO om leiderschap te tonen door het gebruik van emissievrije brandstoffen te stimuleren en de overgang naar een emissievrije scheepvaartsector tegen 2050 te versnellen.’ Volgens de organisatie is het zaak om de voorstellen tijdens de komende vergadering van de milieucommissie (MEPC 78) in concrete plannen om te zetten. Die wordt volgende maand online gehouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement