Later komen er nog drie voertuigen bij, die Combipakt zal kopen van Spijkstaal. De proef past in het programma ‘Proeftuinen hybride en elektrische mobiliteit’ van het ministerie van Economische Zaken.