Transportsector grootste vervuiler VS

Milieu

Energiecentrales zijn niet langer de grootste vervuilers in de Verenigde Staten. Die twijfelachtige eer komt nu de transportsector toe.

Het is voor het eerst in veertig jaar tijd dat de energiesector niet als de grootste uitstoter van CO2 te boek staat.

Volgens de Amerikaanse energie-autoriteit EIA, die met de data kwam, komt de verschuiving op de ranglijst niet doordat auto’s, boten, treinen, vliegtuigen en vrachtwagens meer CO2 zijn gaan uitstoten. Het is vooral de duurzaamheidsslag die de energiesector heeft ingezet, die voor een ommekeer zorgde.

Onder meer de inzet van kolen bij de opwekking van energie is drastisch beperkt. In de afgelopen tien jaar is hier sprake van een daling met circa een derde. Daartegenover wordt meer gebruik gemaakt van duurzame initiatieven als zonne- en windenergie. Ook wordt vaker gas gebruikt voor het opwekken van stroom.

Net als in de VS is bij energiebedrijven In Nederland sprake van een afname van de CO2-uitstoot. Toch is de sector bij ons nog steeds de grootste vervuiler. Bijna een derde van de CO2-uitstoot komt voor rekening van afvalverwerkers en energie- en waterbedrijven, aldus recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De transportsector was in het derde kwartaal goed voor 18% van de uitstoot van CO2. Vooral bij het goederenvervoer op de weg was sprake van een toename, geholpen door de extra verkeersbewegingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Transportsector grootste vervuiler VS | NT

Transportsector grootste vervuiler VS

Milieu

Energiecentrales zijn niet langer de grootste vervuilers in de Verenigde Staten. Die twijfelachtige eer komt nu de transportsector toe.

Het is voor het eerst in veertig jaar tijd dat de energiesector niet als de grootste uitstoter van CO2 te boek staat.

Volgens de Amerikaanse energie-autoriteit EIA, die met de data kwam, komt de verschuiving op de ranglijst niet doordat auto’s, boten, treinen, vliegtuigen en vrachtwagens meer CO2 zijn gaan uitstoten. Het is vooral de duurzaamheidsslag die de energiesector heeft ingezet, die voor een ommekeer zorgde.

Onder meer de inzet van kolen bij de opwekking van energie is drastisch beperkt. In de afgelopen tien jaar is hier sprake van een daling met circa een derde. Daartegenover wordt meer gebruik gemaakt van duurzame initiatieven als zonne- en windenergie. Ook wordt vaker gas gebruikt voor het opwekken van stroom.

Net als in de VS is bij energiebedrijven In Nederland sprake van een afname van de CO2-uitstoot. Toch is de sector bij ons nog steeds de grootste vervuiler. Bijna een derde van de CO2-uitstoot komt voor rekening van afvalverwerkers en energie- en waterbedrijven, aldus recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De transportsector was in het derde kwartaal goed voor 18% van de uitstoot van CO2. Vooral bij het goederenvervoer op de weg was sprake van een toename, geholpen door de extra verkeersbewegingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement