De bond heeft branchevereniging TLN een brief gestuurd met daarin een ultimatum dat op 15 maart afloopt. Vóór die tijd wil FNV met de werkgeversorganisatie afspraken hebben gemaakt over het betalen van de diverse toeslagen. Als TLN hier niet in mee gaat, worden de betreffende transportbedrijven afzonderlijk gesommeerd om deze toeslagen uit te betalen. Hierbij worden juridische stappen niet geschuwd.

Het uitbetalen van overuren en onregelmatigheidstoeslag over vakantie- en verlofdagen lijkt tegenstrijdig. Echter, de vakbond voerde twee jaar geleden over dit onderwerp een rechtszaak tegen NS en kreeg het gelijk van de rechter. Ook wijst de bond op Europese regels die volgens Willem Dijkhuizen, Bestuurder Transport en Logistiek bij FNV, voorschrijven dat dergelijke toeslagen worden uitbetaald.

Als de bond het gelijk krijgt van de rechter kunnen de kosten voor vervoerders flink oplopen. Niet alleen zou het betekenen dat werkgevers dergelijke loonkosten moeten betalen in de toekomst, de bond wil een dergelijke regeling met terugwerkende kracht tot vijf jaar geleden.

‘Tijdens het afgelopen jaar hebben we geprobeerd hierover (cao-)afspraken te maken met TLN’, meldt de bond. ‘Dit overleg heeft helaas niets opgeleverd, zodat er voor FNV Transport & Logistiek niets anders op lijkt te zitten dan de zaak aan de rechter voor te leggen. We vinden het jammer als het zover zou moeten komen, want dit geeft een hoop gedoe en is zeer tijdrovend.’

TLN geeft aan zo snel mogelijk te reageren op de brief en in gesprek te willen gaan met de bond. Met welke standpunten de werkgeversorganisatie deze gesprekken in gaat, deelt de belangenvereniging desgevraagd niet mee.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement