Op bijna de helft van alle 2×2-rijbanen (443 kilometer) in Vlaanderen geldt voortaan overdag (5-20 uur) een inhaalverbod voor vrachtwagens. Op ongeveer een kwart van alle 2×2-rijbanen (197 kilometer) geldt dit verbod alleen tijdens de ochtend- én de avondspits (ma-vr, 5-10 en 15-20 uur).

Op een kleiner aantal drukke wegen is inhalen door vrachtwagens permanent verboden. Bij regenweer mogen trucks nergens inhaalmanoeuvres uitvoeren. Alle verkeersborden ‘inhalen toegestaan’ (F107) en ‘lokaal inhalen niet langer toegestaan’ (F109) verdwijnen.

Meer duidelijkheid

De nieuwe wetgeving is begin dit jaar van kracht geworden en moet zorgen voor meer duidelijkheid bij met name buitenlandse chauffeurs. Tot einde 2018 gold op de Belgische wegen met twee keer twee rijbanen een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens: inhalen mocht alleen op plekken waar een bord aangaf dat het was toegestaan. In alle andere Europese landen is de logica juist omgekeerd: vrachtwagens mogen er inhalen, tenzij een bord langs de weg het uitdrukkelijk verbiedt.

De Belgische uitzonderingssituatie zorgde dan ook voor veel verwarring bij het internationale vrachtverkeer. Heel wat buitenlandse chauffeurs waren niet op de hoogte van het algemene inhaalverbod, dat enkel aan de landsgrenzen stond aangekondigd. Zo bleef het verbod in de praktijk vaak een dode letter, ook omdat weinig werd gecontroleerd.

Controles

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het inhaalverbod in de praktijk handhaven en laat daarom de nodige nieuwe verkeersborden plaatsen. Hij kondigt ook meer controles aan, met 38 vaste en vooral 5 mobiele camerasystemen, één per provincie. Want vaste weggebruikers kennen na verloop van tijd de locaties van vaste camera’s uit het hoofd.