Het gaat om een zaak waarin vakbond FNV aan de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft gevraagd om de rusttijden van de chauffeurs van De Rooy te onderzoeken en zo nodig te bestraffen.

‘Sinds het arrest Vaditrans is duidelijk dat de wekelijkse rust van 45 uur niet in de cabine mag worden doorgebracht’, oordeelde de rechtbank. Maar volgens de advocaat van De Rooy is de strekking van dit arrest in de praktijk lang niet zo duidelijk.

Hij wijst ook naar een brief van de inspectie. Daarin wordt gezegd dat boetes aan chauffeurs worden opgelegd als die zich in de buurt van hun vrachtwagen bevinden, terwijl uit hun tachograafgegevens blijkt dat ze op dat moment weekendrust hebben. Dat komt volgens de advocaat neer op een gebiedsverbod.

Schemergebied

Maar de soep wordt volgens een woordvoerder van de Inspectie niet zo heet gegeten. ‘Een chauffeur moet in die weekendperiode een geschikte slaapplaats hebben. We vallen er niet over als hij in zijn vrachtwagen dan een film bekijkt.’

Die slaapplaats mag dan volgens het Hof niet de vrachtwagencabine zijn, zeggen de rechtbank én FNV. Een van de staatsraden zette de zaak vervolgens op scherp met de vraag of een chauffeur wel een kamer mag boeken bij hotel Van der Valk, maar toch slaapt in zijn cabine op de parkeerplaats van het hotel. ‘Is dat in strijd met het arrest?’

‘Ik denk niet dat onze inspecteurs dan gaan schrijven’, antwoordde de woordvoerder van de inspectie. Volgens de advocaat van De Rooy is dat niet in strijd met het arrest. Volgens FNV wel.

Businessmodel

FNV zwengelde de zaak aan bij de rechtbank, nadat eerder De Rooy en de Inspectie feitelijk geen gehoor gaven na door de vakbond geconstateerde overtredingen. Het businessmodel van De Rooy zou volgens FNV bestaan uit het niet naleven van de regels. Daarvoor leverde de vakbond bewijsstukken, waaruit zou blijken dat De Rooy de regels structureel overtreedt.

Maar de inspectie legde het verzoek om in beweging te komen naast zich neer. De rechtbank oordeelde anders. Die stelde dat er wel aanleiding was voor de inspectie om iets te doen. Naast de bewijzen van FNV was uit een eerder onderzoek van de inspectie zelf bij De Rooy ook gebleken dat de administratie over de weekendrust niet deugde. Bovendien had de directie van het bedrijf erkend dat het kan voorkomen dat de chauffeurs hun weekendrust doorbrengen in de cabine. De inspectie kreeg van de rechtbank de opdracht om nader onderzoek te doen.

Verbazing bij de Raad

Dat nadere onderzoek is feitelijk niet gedaan, bekende de woordvoerder van de Inspectie. ‘We gaan uit van gelukstreffers en er zijn geen overtredingen geconstateerd’, meldde hij aan de Raad, die dit met stijgende verbazing aanhoorde. Bovendien konden de inspecteurs niet in de cabines controleren vanwege covid. De woordvoerder van de Inspectie stelde ook dat de bewijslast zwaar is.

‘Covid is een drogreden’, reageerde de advocaat van FNV. Volgens hem kan de informatie over de rusttijden ook buiten de cabines worden uitgelezen. Zonder vooruit te lopen op de uitspraak constateerden de rechters van de Raad dat de Inspectie ander bewijs van een andere rijksdienst buiten het dossier heeft gelaten. En de inspectie had volgens een van de rechters ook hotelfacturen van chauffeurs van De Rooy kunnen opvragen.

FNV zegt de chauffeurs uit Oost-Europa te beschermen. ‘Die worden voor 300 euro per maand ingehuurd door satellietbedrijven van De Rooy. Dat is niet goed. Ook niet voor Nederlandse chauffeurs en de Nederlandse arbeidsmarkt.’

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement