De parlementariërs stemden woensdagavond met een grote meerderheid voor het voorstel dat moet zorgen voor een netwerk van laadpunten langs de corridors van het TEN-T-netwerk.

De parlementscommissie wil op elke locatie een capaciteit van minimaal 2.000 kilowatt zien, met minimaal één laadstation van 800 kilowatt. Vanwege de toenemende zorgen om de capaciteit van het stroomnet, moeten de lidstaten daarnaast onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren.

Het voorstel omvat ook plannen om sneller laadpunten aan te leggen op truckparkings. De door Brussel aangewezen parkeerplekken zouden vanaf 2028 over twee laadpalen voor trucks moeten beschikken. Dat is ietwat ambitieuzer dan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, die eerder pleitte voor één laadpunt per truckparking in 2031.

Waterstof

Ook voor waterstoftankinfra is de parlementscommissie ambitieuzer dan de Europese Commissie. De parlementariërs stemden in met een doelstelling van een vulpunt op elke 100 kilometer langs de grote snelwegen in 2028, de Europese Commissie stelde eerder een interval van 150 kilometer voor, en dan pas in 2031.

Verder moet er volgens de transportcommissie voldoende aandacht blijven voor lng. In het voorstel wordt gesproken over een ‘redelijk aantal’ lng-vulpunten, maar onduidelijk is wat dat precies betekent.

De stemming in de transportcommissie is overigens pas de eerste stap op weg naar een compromis over de Europese laadinfrastructuur. Nog deze maand zal het EU-parlement ook plenair stemmen over de plannen. Daarna wachten moeizame onderhandelingen met de EU-lidstaten. Veel landen zien niets in de voorgestelde verplichtingen. Zo willen zij bijvoorbeeld het aantal waterstofvulpunten halveren ten opzichte van het plan dat nu is goedgekeurd.

Scheepvaart

De transportcommissie stemde dinsdag ook in met een onderhandelingsmandaat voor voor de scheepvaart en luchtvaart. Zo moeten zeehavens in 2030 in staat zijn om aan 90% van de vraag naar walstroom van grotere containerschepen en passagiersschepen te voldoen. Binnenhavens moeten in 2030 ten minste één walstroompunt hebben. Verder komt er een doelstelling voor het gebruik van 2% hernieuwbare brandstoffen in de scheepvaart.

Ook Europese luchthavens kunnen verduurzamen door stilstaande vliegtuigen aan de gate en op platforms hun met kerosine aangedreven motoren uit te laten zetten en gebruik te laten maken van elektrische Ground Power Units in plaats van de dieselvariant.

Medeonderhandelaar en VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal zegt verheugd te zijn over het positieve resultaat van de stemming. ‘Ik heb ingezet op het toegankelijker maken van schoon vervoer waarbij er wat mij betreft een einde komt aan de kip-en-ei-discussie.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement