Financiële tekorten door onderhoud infrastructuur groter dan verwacht

Debat Tweede Kamer

Het stopzetten van 17 nieuwe infrastructurele projecten komt naast de stikstofcrisis vooral door een gebrek aan geld voor het op orde houden van onze huidige infrastructuur. Dit bleek uit het debat dat woensdag heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto: Werner Lerooy / Shutterstock.com

Eerder werd al duidelijk dat 17 nieuwe infrastructurele projecten voorlopig niet doorgaan. In plaats daarvan zou het budget beschikbaar komen voor grootschalig onderhoud. De stikstofcrisis werd benoemd als belangrijke reden. Daarnaast werden ook kostenstijgingen en personeelstekorten genoemd als redenen voor deze beslissing en werd gesteld dat er prioriteit gegeven werd aan het in stand houden van de huidige infrastructuur.

In het debat benadrukt de minister dat stikstof zeker niet de enige reden is voor het stopzetten van de projecten. Een aanzienlijk gebrek aan financiële middelen voor achterstallig onderhoud zou daarnaast ook een grote rol spelen. ‘Er was vorig jaar veel geld voor instandhouding toegevoegd aan de begroting bij het coalitieakkoord. Dat is aanleiding geweest om de hele portefeuille instandhouding tegen het licht te houden. Daaruit is gebleken dat er voor het in stand houden van het basiskwaliteitsniveau van de infrastructuur onvoldoende middelen zijn’, aldus de minister.

Dit tekort zou door de huidige prijsstijgingen erger zijn dan oorspronkelijk verwacht. Ook zou de infrastructuur door intensiever gebruik en zwaardere voertuigen op de wegen sneller verouderen dan waar oorspronkelijk rekening mee was gehouden.

Een zorgelijke ontwikkeling

Desondanks geeft de minister aan dat stikstof wel een rol speelde bij de beslissing. Dat nieuwe projecten veelal nog niet konden worden uitgevoerd was voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reden om het geld te besteden waar het nog wel uitgegeven kon worden, zo geeft hij aan. In totaal worden er nu 17 projecten stopgezet. Daarnaast zijn er acht projecten waarvan de minister aangeeft dat ze wel door kunnen gaan.

Tijdens het debat waren de kamerleden kritisch over de keuze om specifiek deze 17 projecten stop te zetten. Er is de minister gevraagd om meer inzicht te geven in de afwegingen per project.

Naast de beslissing om het geld voor nieuwe projecten vooral in onderhoud te steken, werd volgens de Logistieke Alliantie op basis van de voorjaarsnota ook duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarnaast nog 2 miljard wil bezuinigen op infrastructuur. Hierover wordt echter pas op Prinsjesdag meer duidelijk.  De Alliantie, bestaande uit 16 logistieke partijen, sprak er haar onvrede over uit dat deze bezuinigingsmaatregel niet met de sector is besproken. Daarnaast noemen de verenigingen de aankomende bezuinigingen ‘een zorgelijke ontwikkeling’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Financiële tekorten door onderhoud infrastructuur groter dan verwacht | NT

Financiële tekorten door onderhoud infrastructuur groter dan verwacht

Debat Tweede Kamer

Het stopzetten van 17 nieuwe infrastructurele projecten komt naast de stikstofcrisis vooral door een gebrek aan geld voor het op orde houden van onze huidige infrastructuur. Dit bleek uit het debat dat woensdag heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto: Werner Lerooy / Shutterstock.com

Eerder werd al duidelijk dat 17 nieuwe infrastructurele projecten voorlopig niet doorgaan. In plaats daarvan zou het budget beschikbaar komen voor grootschalig onderhoud. De stikstofcrisis werd benoemd als belangrijke reden. Daarnaast werden ook kostenstijgingen en personeelstekorten genoemd als redenen voor deze beslissing en werd gesteld dat er prioriteit gegeven werd aan het in stand houden van de huidige infrastructuur.

In het debat benadrukt de minister dat stikstof zeker niet de enige reden is voor het stopzetten van de projecten. Een aanzienlijk gebrek aan financiële middelen voor achterstallig onderhoud zou daarnaast ook een grote rol spelen. ‘Er was vorig jaar veel geld voor instandhouding toegevoegd aan de begroting bij het coalitieakkoord. Dat is aanleiding geweest om de hele portefeuille instandhouding tegen het licht te houden. Daaruit is gebleken dat er voor het in stand houden van het basiskwaliteitsniveau van de infrastructuur onvoldoende middelen zijn’, aldus de minister.

Dit tekort zou door de huidige prijsstijgingen erger zijn dan oorspronkelijk verwacht. Ook zou de infrastructuur door intensiever gebruik en zwaardere voertuigen op de wegen sneller verouderen dan waar oorspronkelijk rekening mee was gehouden.

Een zorgelijke ontwikkeling

Desondanks geeft de minister aan dat stikstof wel een rol speelde bij de beslissing. Dat nieuwe projecten veelal nog niet konden worden uitgevoerd was voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reden om het geld te besteden waar het nog wel uitgegeven kon worden, zo geeft hij aan. In totaal worden er nu 17 projecten stopgezet. Daarnaast zijn er acht projecten waarvan de minister aangeeft dat ze wel door kunnen gaan.

Tijdens het debat waren de kamerleden kritisch over de keuze om specifiek deze 17 projecten stop te zetten. Er is de minister gevraagd om meer inzicht te geven in de afwegingen per project.

Naast de beslissing om het geld voor nieuwe projecten vooral in onderhoud te steken, werd volgens de Logistieke Alliantie op basis van de voorjaarsnota ook duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarnaast nog 2 miljard wil bezuinigen op infrastructuur. Hierover wordt echter pas op Prinsjesdag meer duidelijk.  De Alliantie, bestaande uit 16 logistieke partijen, sprak er haar onvrede over uit dat deze bezuinigingsmaatregel niet met de sector is besproken. Daarnaast noemen de verenigingen de aankomende bezuinigingen ‘een zorgelijke ontwikkeling’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement