De Nederlandse ambassade heeft NOB wegtransport en de NIWO al een aantal keren hiervoor gewaarschuwd. Volgens de wegvervoerorganisaties moeten transporteurs rekening houden met steeds langduriger vertragingen van hun voertuigen. Niet alleen de bestaande controles worden nauwkeuriger uitgevoerd, ook worden extra controles gehouden.
In de praktijk betekent de verscherping dat de douaniers na veterinair onderzoek de abattoirnummers nagaan indien het om het vervoer van vlees gaat. Als de lading uit vee bestaat, dan moeten de ambtenaren de oornummers controleren op herkomst. Ook partijen vlees en vee, bestemd voor doorvoer, kunnen op extra oponthoud rekenen.

EG-lidstaten

De nieuwe Franse maatregelen zijn een direct gevolg van de klachten die veehouders in Frankrijk hebben neergelegd bij de ministeries van economie en financien. Behalve tegen import van vlees uit Oost-Europa, richten deze protesten zich steeds meer op de import uit de overige EG- lidstaten. De veehouders vrezen door de grote import hun greep op de eigen markt te verliezen.
Behalve de verscherpte controles, houden de veehouders bovendien morgen een grootscheepse manifestatie in de omgeving van Rungis. Al het vervoer met die bestemming wordt derhalve ten zeerste ontraden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement