Het Europees Centrum voor de Infrastructuur moet volgens de liberalen snel worden opgericht. Zij willen het kenniscentrum gebruiken om de vrije doorgang van goederenvervoer zeker te stellen. Het deze week gepresenteerde Handvest heet niet voor niets ‘Vrij Baan’. “Vervoer is vrijheid, moet vrij zijn en is daarmee de pure uitdrukkingsvorm van liberalisme” , schrijft Wijsenbeek.
Hij geeft in het Handvest de ‘liberale uitgangspunten voor Europese vervoerspolitiek in de jaren negentig’ weer. Onderdelen van het Handvest worden vanmiddag bediscussieerd tijdens het congres ‘Infrastructuur en Europees vervoersbeleid’ in de Haagse Ridderzaal.

Rome

Verbetering van de infrastructuur staat voor de liberalen bovenaan. “Deze is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Alle logistieke ontwikkelingen ten spijt, neemt de snelheid van verplaatsing onvoldoende toe. Integendeel, de milieuproblemen lijken beperkingen van de mobiliteit in de hand te werken.
Wijsenbeek wijst een Eruopese brandstofheffing van de hand. “Er kan nauwelijks verband worden getrokken met de financiering van het herstel van de milieuschade op Gemeenschapsniveau.” Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet blijven gelden, zo verkondigt hij. “Milieuheffingen mogen geen verkapte handelsbelemmeringen worden.”
De wagens moeten geen strobreed in de weg worden gelegd. “Wettelijke belemmeringen om het goederenvervoer over de weg te beperken, brengen ons verder van een oplossing.” Wijsenbeek verwacht veel van systemen als Drive die het efficient rijden bevorderen door het leegrijden terug te dringen. En de cabotage kan helpen. Maar voor de huidige regeling heeft hij geen goed woord over. “Slechts 15.000 cabotagevergunningen die ieder slechts twee maanden gelden! Het is een regeling van niks! De Raad van Ministers houdt zich niet aan het Verdrag van Rome. We hebben de eerste cabotage-zwaluw gezien, maar meer ook niet!”
Het spoor is voorlopig geen alternatief voor de vrachtwagen, orakelt Wijsenbeek. Dit neemt niet weg dat het gecombineerde vervoer toch gestimuleerd moet worden. “Er moet een Europese Richtlijn komen voor de ontwikkeling van vrachtvervoer per trein. Daar horen dan ook Europese investeringsgelden bij” , zo stelt hij zich de naaste toekomst voor.
Voor de binnenvaart is ook een rolletje weggelegd. “Zelfs de goede oude schuit beleeft met de aanpassing voor containers en vervoer van gevaarlijke stoffen hopelijk een tweede jeugd.” Wijsenbeek doet de aanbeveling dat de Europese Commissie samen met verladers en binnenvaartorganisaties een Masterplan voor de Europese binnenvaart te ontwikkelen.

– Voorzitter van de Europese Liberale fractie Valery Giscard d’Estaing opende gisteren het congres over infrastructuur en Europees vervoersbeleid in de Haagse Ridderzaal (Foto: Jos van Leeuwen).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement