De actievoerders waren woedend de kantine van Rotterdam Fruit Pier uitgestapt, omdat de directie van Seaport Terminals – meerderheidsaandeelhouder van de Fruit Pier en stuwadoor op die terminal – geen standpunt wilde innemen in het conflict tussen vakbeweging en het kabinet over de WAO- en Ziektewetplannen.
De actievoerders wilden van de directies van Seaport en van de havenpool SHB de garantie, dat zij de WAO- en Ziektewetuitkeringen tot honderd procent blijven aanvullen, ook wanneer de kabinetsplannen worden uitgevoerd. De directie van Seaport was echter, samen met de ondernemingsraad, op cursus.
“Het is daarom flauw, dat men zogenaamd woedend was dat de directie niet op kwam dagen” , aldus directeur arbeidsvoorwaardenbeleid L. Jansen van de Havenwerkgeversvereniging SVZ.
De wilde acties in de Rotterdamse haven volgen op een uitspraak van de

hter in kort geding dat de Vervoersbond FNV geen stakingen mag organiseren of ondersteunen. Jansen zegt dat de SVZ wel degelijk rekening had gehouden met wilde acties, wanneer de rechter de werkgevers gelijk zou geven. “Natuurlijk hadden we dit ingeschat. We hebben ook ingeschat dat de omvang van de acties beperkt zouden zijn – het gaat tot nu toe om een paar honderd man – en dat ze in de loop van de week zullen verlopen. Ik denk dat we daar nog steeds gelijk in hebben. Actievoerders krijgen geen loon en ze kunnen, dankzij de uitspraak van de rechter, ook geen stakingsuitkering krijgen” , aldus Jansen.
Een bestuurder van de militante bond OVB zei echter dat de rechterlijke uitspraak alleen geldt voor de Vervoersbond FNV. “In onze statuten staat dat actievoerders een stakingsuitkering krijgen, wanneer de meerderheid van de leden daarmee akkoord gaat. Zover zijn we nog niet en we zullen als bond ook niet oproepen tot acties maar wanneer de leden een stakingsuitkering willen, dan krijgen ze die. En dan moeten we maar afwachten, of wij ook voor de rechter gedaagd zullen worden.” Jansen zei dat de SVZ zich in een dergelijk geval zal beraden op juridische stappen tegen de OVB en zonodig ook tegen de categorale bond FHV.
Ondanks het verbod van de rechter werden er gisteren in de Rotterdamse haven verschillende ‘wilde’ stakingsacties gehouden. In de loop van de ochtend ontstond een chaotische situatie in het Waalhavengebied, toen werknemers van het containeroverslagbedrijf Unitcentre voor enige uren het werk stillegden. Rijen wachtende vrachtwagens maakten de wijk Heijplaat onbereikbaar voor autoverkeer. Ook bij het koelhuis HIWA, bij ECT en bij de RHPM werden voor kortere tijd acties gevoerd. Bij de acties waren 600 tot 700 havenarbeiders betrokken. Naar alle waarschijnlijkheid zal vandaag het Maastunnelplein worden geblokkeerd.
Zie ook de pagina’s 3 en 4.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement