Door H.A.C.M. Bergmans .)

In dezelfde editie van Nieuwsblad Transport is te lezen dat Belgie nog m oet beginnen met het oprichten van een raad voor de certificatie. Na Nederland storten branche-organisaties en adviesbureaus zich op het gat in de markt. chter

Terecht stelt de afstuderende heer Bots in Nieuwsblad Transport van 27 augustus dat ervoor wordt gewaakt dient te worden dat het kwaliteitscertificaat niet als een doel op zich maar als een middel tot kwaliteitsverbetering wordt beschouwd. De beoogde verbetering staat of valt met de analyse van de geinventariseerde activiteiten.
Juist de ondernemers van de grotere bedrijven huren, voor die analyse, externe adviseurs in omdat zij ervan zijn doordrongen dat de beste medewerkers in hun bedrijf, als gevolg van hun optimale vertrouwdheid met de sedert jaren en jaren gangbare activiteiten, niet meer in staat zijn tot een objectieve analyse van de activiteiten. Zo’n ondernemer weet ook dat de al jaren gevoelde knelpunten moeilijk zijn te definieren door hemzelf en zijn bekwame bedrijfsgenoten.
Het grootste probleem ligt in de acceptatie van de mogelijk zelf ontwikkelde definities en geconstateerde knelpunten door collega bedrijfsgenoten. De haast vijandige verdediging is opgebouwd uit mitsen en maren en eindigt veelal in hand-in-eigen-boezem-verwijten. Doe-het- zelf-certificaten zijn, als regel, gedoemd niet meer te zijn dan een cosmetica-artikel tegen rimpels. Deze artikelen kosten geld maar de rimpels blijven.

Wasmiddel

In Nieuwsblad Transport van 26 september wordt de ISO-norm 9002 doe- het-zelf-cursus al gepromoot als een wasmiddel. De cursus is al vernieuwd en heet nu ISO-norm-plus; goed voor het milieu dus beter voor de klant. Moet mij toch eens iemand vertellen wat een transportbedrijf tussen de 5 en 25 auto’s met een monteur-doorsmeerder en een lokale bandenleverancier nu meer aan verbetering van het milieu kan bijdragen dan het milieubewust scheiden van restanten verf, vet en vettige lappen en papierdotten.
Tot het professioneel afvoeren van afgewerkte olie is het al verplicht. Een eventuele wasserette valt al onder de hinderwet, het exploiteren van een brandstoftankinstallatie wordt tegenwoordig nauwkeurig bewaakt door lokale overheid met de provincie als streng toeziend oog over hun schouders. De afstelling van de motoren geschiedt bij de dealer en het permanent overtreden van de maximumsnelheid wordt door Maij-Weggen persoonlijk bezworen.

Eendrachtig

Een kwaliteitscertificaat vereist dat de auditor nagaat of het te toetsen bedrijf zich houdt aan de wettelijke voorschriften. Daaronder vallen ook de WGS-wetten en de milieuwetten.
De conclusie is dan ook dat er twee partners eendrachtig samenwerken om nog meer subsidie uit de ruif te kunnen halen. Het in en in trieste is dat de ondernemers dan een gerenommeerd accountantsbureau in de arm moeten nemen om het te adviseren hoe ze de alsmaar stijgende belastingdruk kunnen verminderen om te kunnen overleven ondanks de gesubsidieerde bijstand.

) H.A.C.M. Bergmans is directeur van Aalgo Benelux in Den Haag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement