‘Het chauffeurstekort en de toenemende congestie op onze wegen zorgen ervoor dat de uitvoering van transportopdrachten via de weg steeds meer tijd in beslag neemt. Ro/ro via de binnenvaart kan soelaas bieden’, meldt de VIL.

Ro/ro via binnenvaart

In tegenstelling tot bulk, bouwmaterialen en import- en exportcontainers, worden op dit moment in het transport van regulier stukgoed nog weinig of geen efficiënte binnenvaartoplossingen aangeboden, zegt VIL.

Indien het transport van deze ladingen – welke vaak in trailers vervoerd worden – via de binnenvaart zou worden gerealiseerd, is overladen echter wel noodzakelijk. Dit laatste brengt extra handling, risico op schade en meerkosten inzake infrastructuur, materiaal en geschikt personeel met zich mee.

‘Hierdoor wordt de business case negatief. Daarnaast worden fileproblemen in de hand gewerkt door vele zinloze kilometers over de weg te rijden, zoals bij de herpositionering van lege trailers’, licht VIL toe.

Met dit project wil het innovatieplatform hierop inspelen en een eenvoudig en laagdrempelig ro/ro-concept via de binnenvaart ontwikkelen, waarbij ook wordt gekeken naar de buurlanden. In Nederland was er al in 2009 een succesvol proefproject met een ro/ro-transport via de binnenvaart tussen Rotterdam, Tiel en Hoorn.

Synergie weg en binnenvaart

‘Trailer on Barge’ beoogt het vergroten van de synergie tussen wegtransport en binnenvaart. Anne Pauwels, van het deelnemende bedrijf Vollers: ‘Voor onze onderneming is een duurzame mobiliteitsoplossing een topprioriteit. Met onze deelname aan dit innovatieve VIL-project willen wij nagaan of onze trailers, geladen met hoogwaardige goederen, producten en grondstoffen via dit concept verscheept kunnen worden naar onze klanten.’

De projectdeelnemers verwachten bij de assen tussen steden als Genk – Hasselt – Antwerpen – Brussel – Gent een groot potentieel, vanwege de aanwezige fileproblemen enerzijds en de beschikbaarheid van klasse V- en VI-vaarwegen anderzijds. Verder zouden ook shuttlediensten binnen bepaalde havens een interessant alternatief kunnen vormen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement