Scheuer zoekt de oplossing onder meer in uitdieping van de vaargeulen in delen van de Rijn, zei hij donderdag in de buurt van Keulen, waar hij deelnam aan een reisje over de rivier. Hij wil ook dat de prognoses voor de waterstanden nauwkeuriger worden en voor een langere periode geldig zijn.

Extreem lage standen

In het afgelopen jaar viel in het Rijngebied zo weinig regen dat extreem lage ‘Pegelstanden’ ontstonden. Dit leidde ertoe dat containerschepen beperkt konden worden beladen en dat de tankvaart bijvoorbeeld tankstations niet of nauwelijks kon beleveren. Het gevolg was dat, wat het containervervoer betreft, meer lading moest worden overgebracht op goederentreinen of op vrachtauto’s.

Scheuer wil nu, in een plan dat in 2030 volledig moet zijn uitgevoerd, de vaargeulen in de Rijn zodanig uitdiepen dat binnenschepen ook bij laagwater de rivier nog kunnen gebruiken. Plannen daarvoor wil hij versnellen en de planvorming, die soms eindeloos kan worden opgerekt, wil hij bespoedigen.

Systeemrelevant

De grote Duitse binnenvaartorganisatie BDB is blij met de voornemens van Scheuer. ‘Daarmee wordt bevestigd dat de binnenvaart als modaliteit systeemrelevant is voor de bediening van industriële vestigingen aan de Rijn.’

Uitdieping van vaargeulen in de rivier doet natuurlijk niets aan het fundamentele probleem: een gebrek aan water in tijden van droogte. Maar door de vaarweg te versmallen en te verdiepen kan de riviervaart het resterende water wel beter benutten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement