Voor de aanschaf van schonere motoren is in het kader van de green deal voor de binnenvaart dit en volgend jaar 11,7 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van schonere motoren. De subsidie is 40% van de aanschafprijs met een maximum van 200.000 euro per aanvraag.

SCR-katalysatoren

Daarnaast komt de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar voor subsidiëring van zogenoemde SCR-katalysatoren, die ook in het wegvervoer gebruikt worden. Dat geld komt uit het nationale programma om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Na 2025 komt er  voor dit doel nog eens veertien miljoen beschikbaar.

Volgens Minister Cora Van Nieuwenhuizen (I en W) reduceren SCR-katalysatoren de stikstofuitstoot met maximaal 80%. Maatregelen om geluidsoverlast terug te brengen komen overigens ook in aanmerking voor subsidiëring als die samenhangen met de aanschaf van een schonere motor of een katalysator.

Steunregeling

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart (TSVB)  sluit volgens de minister aan op een eind vorig jaar geïntroduceerde steunregeling voor motorfabrikanten en -ontwikkelaars. Die kunnen tot eind dit jaar maximaal 250.000 euro subsidie krijgen. Voor die regeling is anderhalf miljoen beschikbaar. Fabrikanten kunnen de subsidie nog tot 16 maart 2021 aanvragen.