Onder meer branchevereniging ASV schreef in een eerdere brandbrief aan de minister dat ‘Fame een sluipmoordenaar is.’

Momenteel voert het NEN een onderzoek uit naar de effecten van het bijmengen van biodiesel zoals FAME. Volgens ASV is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen. Het zijn volgens de schippersvereniging ‘reële risico’s’ waarvan al ‘verschillende voorbeelden bekend’ zijn.

Bij het ingestelde Meldpunt Biobrandstoffen kwamen ook tal van meldingen binnen van schippers die problemen ondervonden door bijgemengd biodiesel. In gesprekken met het ministerie hebben EOC en ASV deze problemen risico’s herhaaldelijk benadrukt.

Concreet betekent het besluit van de minister twee dingen:

  1. De verplichte extra bijmenging tot 16 procent gaat voorlopig niet door. Pas als de NEN haar rapport afheeft, gaat de minister opnieuw hier naar kijken. Het kan dat de minister dan alsnog besluit dat extra bijmengen verplicht wordt.
  2. De extra bijmenging van 6% biodiesel per 1 januari 2022 gaat wel door. Dit is een Europese richtlijn waar Nederland zich aan moet houden en al had moeten invoeren. Alleen deze bijmenging hoeft niet per se fysiek, de bunkerstations kunnen ook via HBE’s (Hernieuwbare Brandstof Eenheden) deze Europese verplichting afkopen. Ook kan het wegvervoer of een andere modaliteit deze 6% bijmenging realiseren. Het gaat erom dat de sector een jaarlijks aandeel HBE bekostigt.

Gaat de prijs van bunkerolie stijgen?

Als brandstofleveranciers de verplichte bijmenging administratief afkopen via HBE’s zal dat vrijwel zeker tot een prijsstijging leiden. Als er fysiek wordt bijgemengd met bijvoorbeeld HVO komt dat neer bij deze huidige hoge gasolieprijzen op een prijsstijging van 150 euro per ton.

Woordvoerder Sunniva Fluitsma van schippersvereniging ASV is desondanks blij met de toezegging van de minister. ‘De brandbrief die de ASV samen met EOC geschreven heeft hierover, de vele publicaties, de aangenomen moties en de diverse overleggen hebben in ieder geval gezorgd voor -voorlopig- een pas op de plaats.

We kunnen voorzichtig optimistisch zijn over het feit dat de extra verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen uitgesteld wordt, dat geeft de partijen tijd om te heroriënteren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding