Varend ontgassen is sinds 2017 in de provincie Noord-Holland verboden, maar beleid ontbrak nog voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van binnenvaarttankschepen, zo laat Havenbedrijf Amsterdam weten. Daar heeft de provincie nu verandering in gebracht met de komst van de mobiele ontgassingsinstallaties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan voor deze installaties ontheffingen verlenen aan binnenvaarttankschepen. Een woordvoerder van het havenbedrijf laat weten dat voorlopig alleen de Groene Kade geschikt is voor (mobiele) ontgassingsinstallaties.

Stilliggend

Bij het gecontroleerd stilliggend ontgassen worden de restdampen uit ladingstanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de wal verwerkt in een (mobiele) ontgassingsinstallatie.  Dit heeft volgens het havenbedrijf ongeveer 95% minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen tot gevolg. Ook het risico op geuroverlast zou kleiner zijn.

Verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren op de Groene Kade getest met deze dampverwerkingsinstallaties. Door het ontbreken van beleid was het volgens het havenbedrijf onduidelijk hoe met deze restdampen om te gaan. Hendrik-Jan Oost, projectleider bij Port of Amsterdam, is blij dat er nu duidelijkheid is: ‘Hoewel er al jaren een verbod op varend ontgassen in onze provincie is voor benzeenhoudende lading, was er geen echt alternatief voor handen. Uiteindelijk moet met de realisatie van ontgassingsfaciliteiten een reductie van ten minste 98% van de uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren zijn.’

Eind november werd nog bekend dat het landelijk verbod op varend ontgassen naar verwachting medio 2024 ingaat. Dat zei Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierdoor mogen de meeste stoffen die worden vervoerd in een tank, zoals motorbrandstoffen, dan niet meer varend ontgast worden. Voorwaarde is wel dat Zwitserland, Frankrijk en België de verdragswijziging op tijd ratificeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement