De afgelopen weken daalde het waterpeil bij Kaub naar een officiële stand van 30 centimeter. Dat is onder de grenswaarde waarbij het voor schippers niet meer rendabel is om goederen over de rivier te vervoeren omdat ze te weinig vracht mee kunnen nemen uit angst voor vastlopen op de rivierbodem. Het stuk Rijn rond Kaub, vlakbij de bekende Lorelei-rots, is vlak en smal waardoor er bij lage waterstanden weinig ruimte overblijft om te manoeuvreren.

De Duitse overheidsdienst Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die de waterstanden bijhoudt, verwacht nog een verdere stijging van het waterpeil. Dat zou dinsdagochtend 143 centimeter kunnen zijn. Daarna zal de waterstand weer gaan dalen, zo is de verwachting.