CO2-uitstoot Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent

Minder uitstoot kolencentrales

Bedrijven in het havengebied van Rotterdam hebben vorig jaar 10 procent minder CO2-emissies uitgestoten dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de twee kolencentrales op de Maasvlakte; die stootten vorig jaar 2 miljoen ton (Mton) minder CO2 uit dan het jaar daarvoor. De uitstoot van de drie gascentrales in de haven nam iets toe, met 0,1 Mton.

De Onyx kolencentrale op de Maasvlakte is een grote uitstoter. Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

De vijf energiecentrales tezamen produceerden 20 procent minder elektriciteit uit fossiele bronnen, meldt het Havenbedrijf van Rotterdam. De productie bij de raffinaderijen bleef door de hoge vraag stabiel. De CO2-uitstoot nam licht toe met 0,1 Mton. De productie in de chemische industrie kende, ondanks de lagere gasprijzen, geen herstel waardoor de CO2-uitstoot met o,2 Mton (5 procent) afnam.

Impact

Om de CO2-uitstoot in de haven in 2030 tot 55 procent terug te brengen ten opzichte van referentiejaar 1990, moet in de haven een CO2-reductie van 9,3 Mton plaatsvinden. Het havenbedrijf meldt de grootste impact te kunnen realiseren door het afvangen van CO2 en het stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie en door plannen van bedrijven die impact hebben op de emissie-uitstoot binnen het gebied. Met name de productie van biobrandstoffen leidt daar bovenop tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot buiten de haven.

In heel Nederland werd in 2023 12 procent minder elektriciteit uit fossiele bronnen geproduceerd. Elektriciteit uit windenergie nam met 35 procent toe en elektriciteit uit zon met 24 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

CO2-uitstoot Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent | NT

CO2-uitstoot Rotterdamse haven daalde vorig jaar met 10 procent

Minder uitstoot kolencentrales

Bedrijven in het havengebied van Rotterdam hebben vorig jaar 10 procent minder CO2-emissies uitgestoten dan een jaar eerder. De daling komt vooral door de twee kolencentrales op de Maasvlakte; die stootten vorig jaar 2 miljoen ton (Mton) minder CO2 uit dan het jaar daarvoor. De uitstoot van de drie gascentrales in de haven nam iets toe, met 0,1 Mton.

De Onyx kolencentrale op de Maasvlakte is een grote uitstoter. Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Dit artikel verder lezen?

Word nu abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de transportsector. 

Abonneer nu