De dienst onderzoekt momenteel op basis van een advies van kennisinstituut Deltares hoe het herstel van een ingezakte dam veilig kan worden uitgevoerd. Die dam staat tussen het kanaal en een bouwkuip. Ook wordt deze week bekeken of en hoe de scheepvaart tijdens deze werkzaamheden veilig kan passeren. Naar verwachting komt in de loop van de week meer duidelijkheid over de planning van het herstel van de dam en de duur van de stremming.

Rijkswaterstaat is bezig met het verruimen van het kanaal tussen Berg en Obbicht over een lengte van zo’n 3 kilometer. Op die manier wordt dit deel van de drukke Maasroute geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart. Deze schepen zijn 190 meter lang en bijna 11,5 meter breed bij een diepgang van 3,5 meter. Door het instorten van een deel van de damwand die de bouwkuip en het kanaal van elkaar scheidt, liep op 23 februari de bouwkuip vol.

Er is een omleidingsroute vastgesteld via het Albertkanaal in België, in de buurt van Maastricht.