Ministerie wil verbod op varend ontgassen versneld invoeren

meer gassen onder het verbod

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het verbod op varend ontgassen versneld gaan invoeren. De eerste fase gaat in op 1 juli 2024. Demissionair minister Harbers wil per die datum ook de tweede fase laten ingaan, iets wat eigenlijk twee jaar later zou gebeuren. Daarmee vallen meer gassen onder het verbod, wat moet zorgen voor het sneller tot stand komen van een dekkende infrastructuur waarmee schepen kunnen worden ontgast .

Foto: Shutterstock

Het ministerie opende deze week een internetconsultatie om de haken en ogen van het combineren van de eerste twee fases van het verbod op varend ontgassen in kaart te krijgen. In het beleidskompas bij de consultatie valt te lezen dat het het ministerie zelf twee gevolgen voorziet. ‘Een gevolg is dat er sneller een dekkende infrastructuur tot stand moet komen waarmee schepen ontgast kunnen worden zonder schade voor mens en milieu. De aangekondigde uitbreiding draagt bovendien bij aan investeringszekerheid voor exploitanten van ontgassingsinstallaties en geeft verladers de tijd om waar nodig supply chains aan te passen.’

Het verbod op varend ontgassen is al lange tijd een hoofdpijndossier. De sector zet zich al sinds 2013 in om een verbod op te nemen in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In 2017 besloot een aantal Europese lidstaten tot een verbod, maar de wijziging van het verdrag moet dan wel door alle lidstaten worden geratificeerd. Zwitserland heeft de ratificatie nog niet afgerond. Harbers wil die ratificatie niet afwachten en besloot, tot tevredenheid van de sector, vanaf 1 juli volgend jaar het verbod in te laten gaan.

In fase 1 is het ontgassen van stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10% ethanol meegenomen. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder andere ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen. Wanneer op 1 juli 2024 alleen fase 1 ingaat betekent dat in de praktijk weinig, omdat de meeste schepen met een lading die hieronder valt al dedicated varen en dus niet ontgast hoeven worden.

Momenteel is er in Nederland nog onvoldoende capaciteit om binnenvaarttankschepen bij ontgassingsinstallaties van de giftige dampen te ontdoen. Zonder noodzaak voor schippers om naar een vaste installatie te gaan, zijn er ook geen partijen bereid de aanvragen en investeringen te doen. Harbers hoopt de impasse te doorbreken door fase 2 met twee jaar naar voren te halen.

Varend ontgassen houdt in dat binnenvaarttankers het restant in de tanks laten verdampen met behulp van ventilatoren. Het gaat dan om dampen van bijvoorbeeld nafta, benzine of stookolie. De dampen zijn giftig voor zowel de opvarenden als de omgeving. Met gecontroleerd ontgassen kan zo’n 95% van de dampen worden afvangen. Volgens cijfers van IenW wordt er jaarlijks zo’n 5.000 keer varend ontgast door de schepen, dat zijn 15 schepen per dag. De Nederlandse vloot telt iets meer dan 1100 binnenvaarttankschepen, blijkt uit data van de IVR.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Ministerie wil verbod op varend ontgassen versneld invoeren | NT

Ministerie wil verbod op varend ontgassen versneld invoeren

meer gassen onder het verbod

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het verbod op varend ontgassen versneld gaan invoeren. De eerste fase gaat in op 1 juli 2024. Demissionair minister Harbers wil per die datum ook de tweede fase laten ingaan, iets wat eigenlijk twee jaar later zou gebeuren. Daarmee vallen meer gassen onder het verbod, wat moet zorgen voor het sneller tot stand komen van een dekkende infrastructuur waarmee schepen kunnen worden ontgast .

Foto: Shutterstock

Het ministerie opende deze week een internetconsultatie om de haken en ogen van het combineren van de eerste twee fases van het verbod op varend ontgassen in kaart te krijgen. In het beleidskompas bij de consultatie valt te lezen dat het het ministerie zelf twee gevolgen voorziet. ‘Een gevolg is dat er sneller een dekkende infrastructuur tot stand moet komen waarmee schepen ontgast kunnen worden zonder schade voor mens en milieu. De aangekondigde uitbreiding draagt bovendien bij aan investeringszekerheid voor exploitanten van ontgassingsinstallaties en geeft verladers de tijd om waar nodig supply chains aan te passen.’

Het verbod op varend ontgassen is al lange tijd een hoofdpijndossier. De sector zet zich al sinds 2013 in om een verbod op te nemen in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In 2017 besloot een aantal Europese lidstaten tot een verbod, maar de wijziging van het verdrag moet dan wel door alle lidstaten worden geratificeerd. Zwitserland heeft de ratificatie nog niet afgerond. Harbers wil die ratificatie niet afwachten en besloot, tot tevredenheid van de sector, vanaf 1 juli volgend jaar het verbod in te laten gaan.

In fase 1 is het ontgassen van stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10% ethanol meegenomen. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder andere ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen. Wanneer op 1 juli 2024 alleen fase 1 ingaat betekent dat in de praktijk weinig, omdat de meeste schepen met een lading die hieronder valt al dedicated varen en dus niet ontgast hoeven worden.

Momenteel is er in Nederland nog onvoldoende capaciteit om binnenvaarttankschepen bij ontgassingsinstallaties van de giftige dampen te ontdoen. Zonder noodzaak voor schippers om naar een vaste installatie te gaan, zijn er ook geen partijen bereid de aanvragen en investeringen te doen. Harbers hoopt de impasse te doorbreken door fase 2 met twee jaar naar voren te halen.

Varend ontgassen houdt in dat binnenvaarttankers het restant in de tanks laten verdampen met behulp van ventilatoren. Het gaat dan om dampen van bijvoorbeeld nafta, benzine of stookolie. De dampen zijn giftig voor zowel de opvarenden als de omgeving. Met gecontroleerd ontgassen kan zo’n 95% van de dampen worden afvangen. Volgens cijfers van IenW wordt er jaarlijks zo’n 5.000 keer varend ontgast door de schepen, dat zijn 15 schepen per dag. De Nederlandse vloot telt iets meer dan 1100 binnenvaarttankschepen, blijkt uit data van de IVR.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement