In deze editie van Brand Stories vertelt TVM verzekeringen over het decarboniseren van het zware wegtransport. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

De aanschaf van één vrachtwagen is volgens Molenaar nog niet eens het probleem. Pas verder in de energietransitie lopen de transportondernemers tegen grote obstakels op. ‘Als onze leden verder in de transitie komen, en ze hun hele wagenpark elektrificeren, dan hebben ze laadinfrastructuur nodig. Wat wij zien is dat de koplopers in de transitie daarom aan de slag gaan met de inrichting van laadpleinen en dat is heel complex.’

De verzekeringsmaatschappij biedt transportbedrijven daarom op verschillende manieren een helpende hand. Onder andere door alle stappen en drempels voor haar leden in kaart te brengen. Een voorbeeld van zo’n drempel? ‘Om te beginnen is er op veel plekken een tekort aan stroom vanwege netcongestie. Bedrijven gaan daarom zelf stroom opwekken. Dat gebeurt overdag, terwijl de vrachtwagens ‘s nachts moeten laden. Dus moet de stroom worden opgeslagen en daar is weer batterijopslag voor nodig.’

Preventie

‘Je krijgt te maken met een compleet nieuwe inrichting van je terrein, waarbij de complexiteit van bijvoorbeeld de infrastructuur onder de grond heel hoog is. Hoe ga je dat toekomstbestendig en veilig inrichten? Denk aan de batterij die je zal moeten plaatsen. Op hoeveel meter afstand van het pand doe je dat? Dezelfde vraag kan je stellen als het gaat om een laadpaal. En hoe ga je om met een mobiele lader? Als je kijkt wat er op een laadplein gebeurt, is dat een stuk gecompliceerder dan een paal neerzetten en een vrachtwagen ernaast zetten. Daarbij is veiligheid de belangrijkste pijler. De eerste stap is daarin preventie.’

Molenaar: ‘Niemand heeft de waarheid in pacht. Het is allemaal nieuw en er is nog veel onduidelijk. TVM vindt veiligheid en preventie belangrijk en we vinden de energietransitie een belangrijk thema. Bij de aanleg van laadpleinen komen die twee samen.’Het aanleggen van zo’n plein brengt de nodige risico’s met zich mee. ‘Een voorbeeld hiervan is brandgevaar. Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren, is dat er in de connectie tussen een vrachtwagen en een laadpaal een defect ontstaat. Dus niet in de truck of de paal, maar in de aansluiting daartussen. En als zo’n vrachtwagen uitbrandt of niet kan laden, dan heb je natuurlijk omzetderving’, legt Molenaar uit.

Op de schop

Elektrificeren brengt ook digitale gevaren met zich mee voor de supply chain. ‘We zitten nog in de beginfase. Er vindt veel datacommunicatie plaats. Dat sluit nog niet altijd goed op elkaar aan. Voertuigen kunnen soms niet geladen worden omdat er geen verbinding gemaakt kan worden. De truck is dan niet compatibel met de laadpaal.’‘Met die data komt het belang van cyber security om de hoek kijken. Dat is een belangrijk onderwerp als je het hebt over laadpleinen. Dit geldt zeker als je alle palen aanstuurt door een energiemanagementsysteem. Als iemand zo’n systeem wil stilleggen, dan kun je niet rijden’, zegt Molenaar.

Het terrein van transportbedrijven die overstappen op elektrische vrachtwagens gaat flink op de schop. Overal verrijzen nieuwe obstakels: de laadpalen, containers met batterijen voor stroomopslag en transformatoren. ‘Door de nieuwe inrichting van een terrein neemt de kans op aanrijdschade toe. Voor mens, voertuig of laadpaal. We adviseren daarom om preventiemaatregelen te nemen, zodat je niet de paal uit de grond rijdt’, zegt Molenaar. ‘Bovendien is aansprakelijkheid een risico op het moment dat er derden op een plein komen laden. Als zij schade veroorzaken, hoe heb je dat georganiseerd?’

Stappenplan

Ondernemers moeten toekomstbestendig gaan denken. Dit terwijl er veel vragen leven waar ze zelf op dit moment nog geen antwoorden op hebben. Daarom deelt TVM veel kennis met haar leden, onder andere aan de hand van greenpapers, met onderwerpen als ‘Uw weg naar zero-emissie’ en ‘Adviezen voor het inrichten van een laadplein’. ‘In ons bestaande productenpalet verzekeren we al laadpleinen. Na de zomer willen we bovendien een compleet laadpleinverzekeringspakket lanceren waarin alles naadloos op elkaar aansluit, zodat onze leden alles in één keer kunnen verzekeren. TVM wil haar leden in de energietransitie op alle gebieden ondersteunen.’

‘Het probleem is dat het allemaal heel simpel lijkt maar dat de werkelijkheid van deze transitie erg complex is. De transitie naar zero-emissietransport is een van de grootste opgaven in het bestaan van onze leden, vergelijkbaar met de stap van paard en wagen naar diesel. We helpen leden als zij hulp nodig hebben en leren tegelijkertijd ook van onze leden door de stappen die zij nemen. We maken dus echt samen stappen in deze weg naar zero-emissietransport. Het primaire belang van een transporteur is dat een vrachtwagen met volle accu klaar staat op het moment dat het nodig is, en dat dit veilig gebeurt. Dat is waar wij ons op focussen’, besluit Molenaar. ‘We willen vanuit onze coöperatieve gedachte onze leden helpen om de energietransitie zo goed mogelijk te doorlopen. We nemen drempels weg, dragen kennis over en verbinden partners.’

Dit verhaal is aan u verteld door TVM verzekeringen.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.