‘Minder uitstoot? Voor logistiek zijn er meer wegen naar Rome’

Brand Story

Hoe kan het wegvervoer het beste uitstootvrij worden? Brandstofleverancier Shell heeft daar wel ideeën over. ‘Voor wie snel stappen wil zetten in het verminderen van de uitstoot, zijn er steeds meer hernieuwbare en bio-brandstoffen beschikbaar’, vertelt Janine Albrecht Webb, hoofd Commercial Road Transport (CRT) bij Shell. Het energiebedrijf helpt als transitiepartner de wegtransportsector met het maken van keuzes in het wagenpark die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat het wegtransport in 2050 netto-nul uitstoot heeft.

Janine Albrecht Webb is General Manager CRT Europe bij Shell. Foto: Shell
In deze editie van Brand Stories vertelt Shell over het decarboniseren van het zware wegtransport. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘In Nederland wordt ongeveer de helft van alle goederen vervoerd per truck’, zegt Albrecht Webb. ‘De wegtransportsector is verantwoordelijk voor 9% van de CO2-emissies wereldwijd, meer dan de lucht- en scheepvracht samen blijkt uit onderzoek van Deloitte. De sector zal tegen 2050 nog flink gegroeid zijn en zal ondertussen ook moeten decarboniseren. Deze jaren zullen we moeten doorpakken om onze doelen te halen’, vertelt de CRT-chef.

Het wegtransport ziet zichzelf voor drie grote uitdagingen staan. Allereerst de omvang van de taak om volledig uitstootvrij te worden. Hierbij komt, uitdaging nummer 2, ook wet- en regelgeving kijken. Ten derde zijn er de kosten. ‘Er zijn op lange termijn veel investeringen nodig, zowel bij onze klanten als bij Shell, onder meer in nieuwe voertuigen en in de benodigde infrastructuur voor laden en tanken.’

Shell wil graag een belangrijke partner zijn voor het wegvervoer om de noodzakelijke stappen te zetten in de transitie naar nul uitstoot. ‘We hebben meer dan 60 jaar ervaring en ondersteunen onze klanten in hun reis naar netto nul. We hebben wereldwijd meer dan 30.000 klanten die gezamenlijk 1 miljoen trucks rijden, en meer dan 100.000 weglocaties om te tanken. Bovendien hebben we zelf een vloot van 3.000 trucks. We snappen als geen ander dat werken aan een duurzame vloot nu cruciaal is.

Maatwerk

Het partnerschap tussen Shell en transportbedrijven houdt onder meer in dat het energieconcern helpt bij het inventariseren van de behoeftes en mogelijkheden en het uitzoeken van de beste opties. ‘Hoeveel kilometer rij je en op welke momenten van de dag doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden op je eigen locatie bijvoorbeeld qua elektrificatie? Het is echt maatwerk. Dit doen we klant voor klant. Zo hopen we de transitie te kunnen versnellen.’

Brandstofkeuzes worden in het wegtransport vaak op basis van de kosten gemaakt. Om te voorkomen dat je als vervoerder knel komt te zitten op het moment dat de prijzen van een bepaalde brandstof sterk wisselen, adviseert Albrecht Webb om zeer heldere brandstofclausules af te sluiten.

Bij Shell Truck Diesel Eindhoven Acht kunnen via Book & Charge e-trucks worden opgeladen. Foto: Shell

‘Toen de Oekraïne-oorlog begon, vlogen bijvoorbeeld de prijzen van lng omhoog. Wat we hebben gezien bij onze klanten op dat moment, is dat sommige zijn overgestapt van maandelijkse naar wekelijkse of zelfs dagelijkse clausules. Dit is vooral nuttig in een markt waarin de prijzen stijgen. Het beste is om een dieselclausule te hebben voor dieselvrachtwagens, een lng-clausule voor lng-trucks en een kWh-clausule voor EV-vrachtwagens.’

Het gebruik van biobrandstoffen is op dit moment kostbaarder dan fossiele brandstoffen. Wanneer verwacht Albrecht Webb het omslagpunt? ‘Een jaartal kan ik niet noemen, maar we zien zeker een toename in het gebruik van bio- en hernieuwbare brandstoffen. Zonder aanpassingen aan het huidige wagenpark zijn hier nu al grote stappen in te zetten om de uitstoot omlaag te krijgen. We hopen dat de wetgeving gaat bijdragen aan de inzet van brandstof met een lagere emissie. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Alle partijen in de keten zijn daarbij nodig.’

Shell biedt momenteel naast de traditio­nele fossiele brandstoffen onder meer lng, bio-lng, renewable diesel, waterstof en zowel publiek en privaat elektrisch laden. ‘Het is een mozaïek aan mogelijkheden’, zegt Albrecht Webb. Volgens haar is er ruim voldoende aanbod van deze nieuwe brandstoffen. ‘En de beschikbaarheid zal alleen maar verder toenemen. Ook dit is een kwestie van vraag en aanbod. Je kunt niet verwachten dat alle trucks van vandaag op morgen zero-emissie zijn, daarom zijn juist die transitiebrandstoffen nu zo belangrijk.’

Albrecht Webb voorspelt dat waterstof in de toekomst voor het wegtransport een belangrijke brandstof zal zijn. Shell bouwt onder meer in het havengebied van Rotterdam een fabriek voor de productie van groene waterstof. ‘De trucks zijn nu nog kostbaar en de infrastructuur om te tanken is in opbouw. Wanneer de zogeheten total cost of ownership omlaag gaat, zal ook waterstof voor wegtransport een rol gaan spelen, ook omdat deze brandstof volledig uitstootvrij is.’

Laadpleinen

Hoewel de markt voor elektrische trucks zich door EU-wetgeving als AFIR en CO2-standaarden voor vrachtwagenfabrikanten alsmaar sneller ontwikkelt, blijft netcongestie op korte termijn een uitdaging. Albrecht Webb ziet voor ruim duizend in 2023 verkochte Nederlandse trucks oplossingen in zowel private als publieke infrastructuur.

Voor klanten zelf ontwikkelt Shell op maat gemaakte private laadpleinen (eDepots) door heel Europa, waarbij de infrastructuur meegroeit met de beschikbare netcapaciteit, de groeiende elektrische vloot en dalende total cost of ownership, terwijl batterijoplossingen, zonnepanelen en energiemanagementsystemen de netcongestie minimaliseren. Tegelijkertijd moet het groeiende Europese publieke snellaadnetwerk met een boekingssysteem samen met de in de nabije toekomst beschikbare dynamische prijzen en flexibele energiecontracten een grote rol kunnen gaan spelen in het sturen van netcongestie. Albrecht Webb: ‘Shell zet als één van de weinige spelers concreet in op een elektrisch ecosysteem waarbij al deze componenten naadloos met elkaar samenwerken, om wegtransport te verduurzamen terwijl klanten zich kunnen blijven focussen op hun ­kern­operaties.’

Dit verhaal is aan u verteld door Shell.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

‘Minder uitstoot? Voor logistiek zijn er meer wegen naar Rome’ | NT

‘Minder uitstoot? Voor logistiek zijn er meer wegen naar Rome’

Brand Story

Hoe kan het wegvervoer het beste uitstootvrij worden? Brandstofleverancier Shell heeft daar wel ideeën over. ‘Voor wie snel stappen wil zetten in het verminderen van de uitstoot, zijn er steeds meer hernieuwbare en bio-brandstoffen beschikbaar’, vertelt Janine Albrecht Webb, hoofd Commercial Road Transport (CRT) bij Shell. Het energiebedrijf helpt als transitiepartner de wegtransportsector met het maken van keuzes in het wagenpark die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat het wegtransport in 2050 netto-nul uitstoot heeft.

Janine Albrecht Webb is General Manager CRT Europe bij Shell. Foto: Shell
In deze editie van Brand Stories vertelt Shell over het decarboniseren van het zware wegtransport. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘In Nederland wordt ongeveer de helft van alle goederen vervoerd per truck’, zegt Albrecht Webb. ‘De wegtransportsector is verantwoordelijk voor 9% van de CO2-emissies wereldwijd, meer dan de lucht- en scheepvracht samen blijkt uit onderzoek van Deloitte. De sector zal tegen 2050 nog flink gegroeid zijn en zal ondertussen ook moeten decarboniseren. Deze jaren zullen we moeten doorpakken om onze doelen te halen’, vertelt de CRT-chef.

Het wegtransport ziet zichzelf voor drie grote uitdagingen staan. Allereerst de omvang van de taak om volledig uitstootvrij te worden. Hierbij komt, uitdaging nummer 2, ook wet- en regelgeving kijken. Ten derde zijn er de kosten. ‘Er zijn op lange termijn veel investeringen nodig, zowel bij onze klanten als bij Shell, onder meer in nieuwe voertuigen en in de benodigde infrastructuur voor laden en tanken.’

Shell wil graag een belangrijke partner zijn voor het wegvervoer om de noodzakelijke stappen te zetten in de transitie naar nul uitstoot. ‘We hebben meer dan 60 jaar ervaring en ondersteunen onze klanten in hun reis naar netto nul. We hebben wereldwijd meer dan 30.000 klanten die gezamenlijk 1 miljoen trucks rijden, en meer dan 100.000 weglocaties om te tanken. Bovendien hebben we zelf een vloot van 3.000 trucks. We snappen als geen ander dat werken aan een duurzame vloot nu cruciaal is.

Maatwerk

Het partnerschap tussen Shell en transportbedrijven houdt onder meer in dat het energieconcern helpt bij het inventariseren van de behoeftes en mogelijkheden en het uitzoeken van de beste opties. ‘Hoeveel kilometer rij je en op welke momenten van de dag doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden op je eigen locatie bijvoorbeeld qua elektrificatie? Het is echt maatwerk. Dit doen we klant voor klant. Zo hopen we de transitie te kunnen versnellen.’

Brandstofkeuzes worden in het wegtransport vaak op basis van de kosten gemaakt. Om te voorkomen dat je als vervoerder knel komt te zitten op het moment dat de prijzen van een bepaalde brandstof sterk wisselen, adviseert Albrecht Webb om zeer heldere brandstofclausules af te sluiten.

Bij Shell Truck Diesel Eindhoven Acht kunnen via Book & Charge e-trucks worden opgeladen. Foto: Shell

‘Toen de Oekraïne-oorlog begon, vlogen bijvoorbeeld de prijzen van lng omhoog. Wat we hebben gezien bij onze klanten op dat moment, is dat sommige zijn overgestapt van maandelijkse naar wekelijkse of zelfs dagelijkse clausules. Dit is vooral nuttig in een markt waarin de prijzen stijgen. Het beste is om een dieselclausule te hebben voor dieselvrachtwagens, een lng-clausule voor lng-trucks en een kWh-clausule voor EV-vrachtwagens.’

Het gebruik van biobrandstoffen is op dit moment kostbaarder dan fossiele brandstoffen. Wanneer verwacht Albrecht Webb het omslagpunt? ‘Een jaartal kan ik niet noemen, maar we zien zeker een toename in het gebruik van bio- en hernieuwbare brandstoffen. Zonder aanpassingen aan het huidige wagenpark zijn hier nu al grote stappen in te zetten om de uitstoot omlaag te krijgen. We hopen dat de wetgeving gaat bijdragen aan de inzet van brandstof met een lagere emissie. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Alle partijen in de keten zijn daarbij nodig.’

Shell biedt momenteel naast de traditio­nele fossiele brandstoffen onder meer lng, bio-lng, renewable diesel, waterstof en zowel publiek en privaat elektrisch laden. ‘Het is een mozaïek aan mogelijkheden’, zegt Albrecht Webb. Volgens haar is er ruim voldoende aanbod van deze nieuwe brandstoffen. ‘En de beschikbaarheid zal alleen maar verder toenemen. Ook dit is een kwestie van vraag en aanbod. Je kunt niet verwachten dat alle trucks van vandaag op morgen zero-emissie zijn, daarom zijn juist die transitiebrandstoffen nu zo belangrijk.’

Albrecht Webb voorspelt dat waterstof in de toekomst voor het wegtransport een belangrijke brandstof zal zijn. Shell bouwt onder meer in het havengebied van Rotterdam een fabriek voor de productie van groene waterstof. ‘De trucks zijn nu nog kostbaar en de infrastructuur om te tanken is in opbouw. Wanneer de zogeheten total cost of ownership omlaag gaat, zal ook waterstof voor wegtransport een rol gaan spelen, ook omdat deze brandstof volledig uitstootvrij is.’

Laadpleinen

Hoewel de markt voor elektrische trucks zich door EU-wetgeving als AFIR en CO2-standaarden voor vrachtwagenfabrikanten alsmaar sneller ontwikkelt, blijft netcongestie op korte termijn een uitdaging. Albrecht Webb ziet voor ruim duizend in 2023 verkochte Nederlandse trucks oplossingen in zowel private als publieke infrastructuur.

Voor klanten zelf ontwikkelt Shell op maat gemaakte private laadpleinen (eDepots) door heel Europa, waarbij de infrastructuur meegroeit met de beschikbare netcapaciteit, de groeiende elektrische vloot en dalende total cost of ownership, terwijl batterijoplossingen, zonnepanelen en energiemanagementsystemen de netcongestie minimaliseren. Tegelijkertijd moet het groeiende Europese publieke snellaadnetwerk met een boekingssysteem samen met de in de nabije toekomst beschikbare dynamische prijzen en flexibele energiecontracten een grote rol kunnen gaan spelen in het sturen van netcongestie. Albrecht Webb: ‘Shell zet als één van de weinige spelers concreet in op een elektrisch ecosysteem waarbij al deze componenten naadloos met elkaar samenwerken, om wegtransport te verduurzamen terwijl klanten zich kunnen blijven focussen op hun ­kern­operaties.’

Dit verhaal is aan u verteld door Shell.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.