Portugal besloot vorig jaar al dat het laden en lossen van goederentransporten, uitzonderingen zoals verhuizingen daargelaten, niet meer door de chauffeur mag gebeuren. Bovendien mogen afzenders en ontvangers de vervoerder maximaal twee uur laten wachten tot het laden of lossen aanvangt. Uit verschillende nieuwsbronnen die hierover berichtten, maak ik op dat wanneer deze regels niet worden nageleefd, de Portugese autoriteiten een boete kunnen opleggen die kan oplopen tot 15.000 euro.

Spaanse transportverenigingen hebben zich sinds de Portugese invoering er hard voor gemaakt om eenzelfde regelgeving te krijgen voor Spaans grondgebied, en met succes dus. Ik begrijp dat in Spanje behalve verhuizingen ook andere soorten bijzonder transport, zoals transport van levende dieren, zijn uitgezonderd. Enigszins anders dan in Portugal is ook, dat er een maximale wachttijd van een uur (in plaats van twee uur) wordt opgelegd en dat de boete fors minder is: tussen de 4.000 en 6.000 euro. De boete kan echter wel aan elke partij uit de keten worden opgelegd. Concreet betekent dit, dat voor een en dezelfde overtreding behalve de vervoerder ook de verlader, afzender, ontvanger of expediteur kan worden beboet.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de Spaanse wetgeving blijkt dat de wetgever verschillende doelen nastreeft met deze nieuwe regelgeving. Enerzijds hoopt de wetgever het zo mogelijk te maken dat chauffeurs en andere logistieke medewerkers meer afstand tot elkaar kunnen bewaren in het kader van de coronapandemie, anderzijds hoopt de Spaanse regering het beroep van chauffeur aantrekkelijker te maken voor nieuwe generaties en meer specifiek voor vrouwen, doordat het werk op deze manier minder fysiek belastend wordt. Naar schatting bestaat er in Spanje een tekort van ongeveer 15.000 beroeps­chauffeurs. Ter vergelijking: in Nederland is er naar schatting een tekort van 10.000 chauffeurs, in Duitsland komen de schattingen uit tussen de 80.000 en 100.000 en ook in andere landen loopt de teller op. Deze tekorten zullen de komende tien jaar vermoedelijk nog toenemen, gelet op de toenemende vergrijzing onder chauffeurs.

Door het werk fysiek minder belastend te maken, is het niet gek te denken dat vrouwen inderdaad eerder besluiten in de cabine te stappen. Wellicht is daarmee een snelle oplossing gevonden voor het tekort aan chauffeurs binnen Spanje, al zal de praktijk moeten uitwijzen of dat doel ook daadwerkelijk wordt bereikt. Momenteel onderzoekt de Transportcommissie van het Europees Parlement verschillende mogelijkheden om de door mannen gedomineerde transportwereld aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Het nieuw geïntroduceerde stelsel in Portugal en Spanje zou – als het blijkt te werken – in dat kader snel navolging kunnen vinden in de rest van de Europese Unie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement