Met mijn klanten spreek ik vaak over de wijze waarop zij om kunnen gaan met het binden van de huidige mensen en het werven van nieuwe medewerkers. Werven: flexibel versus vast. Voor de transportondernemer is het van belang weloverwogen afwegingen te maken, zodat de logistiek dienstverlener kan beschikken over de juiste mix van flexibele en vaste medewerkers.

Wat de juiste mix voor een transportonderneming is, hangt sterk af van de specifieke bedrijfssituatie. Deze afweging zal voor een belangrijk deel een kosten-batenanalyse zijn, maar ook ‘goed werkgeverschap’ zal een onderdeel zijn van de aanpak.

Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden om medewerkers aan het bedrijf te binden. Behalve financiële binding via bijvoorbeeld een bonusregeling merk ik dat transportondernemers steeds vaker ook bijvoorbeeld ‘groene’ arbeidsvoorwaarden aanbieden. Twee aansprekende voorbeelden zijn een budget voor het verduurzamen van de woning en een scholingsfonds voor de kinderen van de medewerker. Zeker in deze tijd waarderen medewerkers juist ook dit soort regelingen.

Het is bij deze creatieve aanpak wel belangrijk om de financiële consequenties te laten beoordelen door een adviseur, om zo niet voor nare fiscale verrassingen te komen te staan. Kortom: om medewerkers betrokken te houden bij een transportonderneming, is het belangrijk om te blijven innoveren als het gaat om het arbeidsvoorwaardenpakket dat wordt geboden. Hierbij is het goed voor de werkgever om in gesprek te blijven met zijn medewerkers en om ook te luisteren naar behoeften die er onder de werknemers zijn. Alleen op die manier kan een transportbedrijf de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van zijn teams waarborgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement