Een en ander verdient wat meer uitleg. Een connossement is eigenlijk een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen om deze te transporteren naar een aangewezen bestemmingshaven en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon. Tevens wordt in het document benoemd onder welke voorwaarden de uitlevering zal moeten plaatsvinden.

Tot zover is niet onmiddellijk vast te stellen dat het hier gaat om meer dan een vrachtcontract, maar dat is wel zeker het geval. Het connossement vertegenwoordigt immers de goederen die eronder worden vervoerd en de wet voegt daaraan toe: ‘as if it were the goods themselves’. Of zo u wilt in goed Nederlands: ‘als waren het de goederen zelve’. Het komt er dus op neer dat het vervoersdocument ook een soort bankbiljet is, met een waarde die overeenkomt met die van de goederen. Degene die over het originele connossement beschikt (meestal worden overigens twee of drie originelen opgemaakt), heeft daarmee de grip op en de controle over de goederen.

Bij de Incoterms EXW, FCA, FAS en FOB (E- en F-condities) is de koper verplicht het vrachtcontract af te sluiten en bij de Incoterms CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, CFR en CIF (C- en D-condities) is dat de verkoper. Dat heeft bij de laatste twee condities als gevolg dat de verkoper de nodige voorzichtigheid moet betrachten bij de betaling van de goederen door erop toe te zien dat het originele connossement pas in handen komt van de koper als die aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

Deze toch af en toe precaire situatie heeft eraan bijgedragen dat de betalingsconditie Letter of Credit (LC) is ontstaan. Een LC biedt in principe de verkoper de gewenste betalingszekerheid en de koper de gewenste goederenlevering, maar er zit wel een adertje onder het gras. Het is niet aan te raden voor een verkoper om, hoe aardig de koper er ook uitziet, een E- of F-conditie overeen te komen met een LC, omdat dit altijd gelijk staat met het overleggen van de hele set originele connossementen aan de koper, zonder dat betaling voor de volle 100% is gegarandeerd. Een verkoper staat altijd veel sterker met een C- of D-conditie omdat, zoals al eerder opgemerkt, hij dan het vrachtcontract opmaakt en de originele connossementen pas worden overgedragen als betaling is geschied of gewaarborgd. Denkt uw klant er desondanks anders over? Dan lijkt vooruitbetaling wellicht het juiste antwoord.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement