In plaats van over de vraag of de blokkendozen gewenst zijn, zou het gesprek beter kunnen gaan over hoe de dc’s ingepast kunnen worden in de ruimtelijke omgeving. En over hoe de vastgoedeigenaren moeten omgaan met het terrein als na vijftig jaar zo’n dc wordt afgeschreven. Overheden zouden er verstandig aan doen om twee zaken in het leven te roepen als het gaat om de ontwikkeling van ‘green fields’, zoals we de plekken noemen die van koeienweides worden omgeturnd tot locaties voor logistiek vastgoed.

Ten eerste: duidelijke richtlijnen opstellen voor de welstandscommissie als het gaat om de uiterlijke eisen waaraan een distributiecentrum moet voldoen. Bijvoorbeeld verplicht beplanting aan de gevel laten bevestigen om daarmee voor een natuurlijke uitstraling te zorgen, in plaats van een grote grijze blokkendoos plompverloren in de natuur te plaatsen. En je kan een ontwikkelaar in plaats van een groot parkeerterrein van beton ook verplicht een minimaal percentage groen op het terrein laten aanleggen.

In de tweede plaats zouden gemeenten er goed aan doen om grond in erfpacht uit te geven met de verplichting dat terreinen, indien die een x aantal jaar niet meer in gebruik zijn, ‘schoon’ worden opgeleverd. Dus dat de ontwikkelaar of verhuurder direct de kosten van sanering meerekent als hij straks voor een pand geen huurder meer weet te vinden. Want het schrikbeeld bestaat, dat Nederland straks over miljoenen vierkante kilometers aan verloederde blokkendozen beschikt waar niemand meer voor verantwoordelijk is.

Uiteraard moet er dan wel een soort financiële waarborg gelden om te voorkomen dat bedrijven, al dan niet bewust, failliet gaan zodra een dc niet meer economisch rendabel is en de rekening van de sanering alsnog onbetaald blijft. Mochten de dc’s in gebruik blijven, dan is er in dat geval niets aan de hand. Ze passen immers prima in het landschap vanwege de strenge eisen door de welstandscommissie. Maar zodra de behoefte afneemt, of de ontwikkelaars liever nieuwbouw plegen vanwege nieuwe technische eisen aan dc’s, dan worden de kosten van de sanering in ieder geval niet afgewenteld op de maatschappij. Of de gemeente moet het nu alvast in de jaarlijkse pacht meetellen.

Dit alles zal de financieringskosten van een dc doen toenemen. Maar beleggers hebben de afgelopen jaren volop geprofiteerd van de hausse aan logistiek vastgoed en de vooruitzichten zijn nog altijd uitstekend. Door meer nadruk te leggen op welstand en sanering, zijn straks niet alleen de lusten maar ook de lasten voor de ontwikkelaars. En kan de consument met een gerust hart zijn spullen via internet blijven bestellen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement