BGL bundelt de schadevergoedingen samen met financier Eclaim en juridisch claimexpert Hausfeld op de webpagina www.mautzurueck.de.  De huidige ingediende claims vertegenwoordigt volgens Hausfeld een schadevergoeding van 56 tot 98 miljoen euro. 

In totaal heeft het wegvervoer sinds 2017 rond de 1,4 miljard aan maut afgedragen aan Berlijn, aldus Hausfeld. Daarvan zouden  zeker enkele honderden miljoenen euro volgens de eerste berekeningen van BGL onterecht zijn. Het gaat dan om vergoedingen voor de inzet van politie op de Duitse snelwegen en financieringskosten voor de bouw van infrastructuur, die volgens een recente uitspraak van het Europees Gerechtshof niet mogen worden meegenomen in de berekeningen van tolgelden in de EU. 

Nederland

BGL meldt tevens dat ook belangenorganisaties in andere Europese landen hun achterban mobiliseren en dat  brancheverenigingen in Duitsland, Nederland, België, Tsjechië, Slowakije en Roemenië zich bij de groepsclaim hebben aangesloten.

Eclaim en Hausfeld zullen tegen een provisie de verzamelde claims doorzetten richting het Duitse ministerie van Verkeer. Daarbij zal eerst gezocht worden om via een schikking een compensatie te krijgen voor de gedupeerde wegvervoerders en expediteurs.