Hoogcarspel was tot voor kort directielid van het industriële gassenbedrijf Air Liquide en heeft ook voor AkzoNobel en Shell gewerkt. Hij gaat bedrijven in de regio ondersteunen om meer samen te werken en de omslag naar ‘biobased, circulair en hernieuwbaar’ te versnellen.

Zijn aanstelling hangt samen met het vorige maand verschenen Actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Dat werd geschreven door oud Shell-topman Rein Willems in opdracht van het ministerie van EZ en het Havenbedrijf Rotterdam. Daarin wordt de complexiteit en de urgentie van de uitdagingen als reden genoemd om een speciale clustercommissaris te benoemen.

Hoogcarspel is voor twee jaar benoemd en hij rapporteert aan een stuurgroep van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de Rijksoverheid. Op 15 april treedt hij officieel aan.