Een staking zou de haven platleggen en grote logistieke problemen veroorzaken voor het zee- en wegvervoer dat de haven binnenkomt, stelt de bond. Unite heeft 1800 leden die bij de haven werken. Ruim negen op de tien van hen steunen de stakingsactie. Het is nog niet bekend wanneer en hoelang het werk neergelegd gaat worden.

Door de brexit moesten vorig jaar verschillende grote schepen uitwijken naar andere havens vanwege opstoppingen in de containerhaven van Felixstowe. Door een chauffeurstekort konden containers niet verder naar het binnenland worden vervoerd. Ook was er geen ruimte om containers op te slaan in de haven.