De Miljoenennota leverde dit jaar weinig nieuwe maatregelen op voor de logistieke sector. Wel is branchevereniging TLN erg teleurgesteld dat een verlenging van de teruggaafregeling accijns LNG niet in het Belastingplan voor volgend jaar is opgenomen. Hoewel er nog gesprekken lopen over eventuele afbouw, baart haar dat terecht grote zorgen.

De dreigende afschaffing per 31 december 2018, dat is al over een paar maanden(!), is een bittere pil voor ondernemers die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in LNG-vrachtwagens. Want het accijnsvoordeel is belangrijk voor het financiële plaatje, zoals opgesteld tijdens het besluit tot aanschaf van de LNG-truck.

Die voertuigen zijn namelijk nog lang niet afgeschreven. Net als de investeringen in de techniek door de truckfabrikanten. Het blijkt maar weer eens dat koplopers in de transitie naar een schonere logistieke sector extra risico lopen als de overheid niet consistent is in haar beleid. En dat schept geen vertrouwen voor nieuwe toekomstige ontwikkelingen.

Ondernemers kiezen immers sneller voor een beter milieu als hen dat ook een financieel voordeel oplevert. Een leverancier weet daardoor dat afzet gegarandeerd is en zet in op verdere ontwikkeling van de techniek. Belastingen bepalen daarom vaak de snelheid van een transitie. Zo is de lage fiscale bijtelling voor privégebruik van elektrische auto’s de aanjager van het hoge aantal Tesla’s op de weg.

Het wordt tijd dat de overheid een duidelijk pad uitstippelt in haar beleid voor de komende decennia. Hoe gaan we om met LNG? Is het nog verstandig om daarin te blijven investeren? Wat gaat er gebeuren met (oude) diesel-vrachtwagens? Hoe wordt zero emissie gestimuleerd? Maakt de overheid onderscheid tussen batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch? Het is essentieel dat de overheid vervolgens aan dit beleid vasthoudt, ondanks dat het gebruik van een maatregel wellicht anders uitpakt dan verwacht.

Ondernemers investeren immers voor eigen rekening en risico. Zo is de aanschaf van een elektrische truck op dit moment nog hartstikke duur. Diverse voordelen zorgen ervoor dat er toch potentiële afnemers zijn, waardoor de techniek verder ontwikkeld kan worden. Alleen waar gaat de overheid over vijf jaar weer op terugkomen? Komen we er dan achter dat accu’s slecht voor het milieu zijn? En dus de voordelen voor batterij-elektrische trucks weer worden afgeschaft? En dat de investering daardoor eigenlijk niet meer uit kan? Wie het weet, mag het zeggen.