Als de nieuwe wetgeving in 2030 volledig wordt geïmplementeerd, zullen de kosten voor het wegvervoer over korte afstanden flink stijgen, zo blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de UIRR (International Association of Companies for Combined Transport Rail-Road).

Cabotage

De UIRR noemt onder meer de nieuwe cabotageregels, de terugkeerplicht en regels voor economische binding met het land waar een ondernemer actief is. De kosten voor het wegvervoer over korte afstanden stijgen daardoor met 16%. In het langeafstandswegvervoer is die stijging met ‘waarschijnlijk 5%’ fors lager.

De organisatie spreekt van een ‘schokkend resultaat’. Vrachtvervoer over korte afstanden is een essentieel onderdeel van intermodale transportketens. De UIRR vreest dat het gecombineerde vervoer door de invoering van het Mobiliteitspakket niet kan concurreren met het wegvervoer over lange afstanden.

Green Deal

‘De doelstelling van de Europese Green Deal dat een substantieel deel van de 75% van het goederenvervoer over land dat nu nog de weg wordt vervoerd, zou moeten verschuiven naar het spoor en de binnenwateren, kan alleen worden gerealiseerd als het concurrentievermogen van het gecombineerd vervoer niet wordt ondermijnd door regelgeving’, stelt de organisatie.

De UIRR stelt daarom een aantal tegenmaatregelen voor. Zo zou het principe ‘de vervuiler betaalt’ zoveel mogelijk behouden moet blijven bij de wijziging van de eurovignetrichtlijn en de richtlijn voor energiebelasting, die naar verwachting dit jaar wordt gepresenteerd.