‘Deze begroting bevestigt de noodzaak van een nieuw kabinet, dat daadkrachtig is en deze uitdagingen wél aangaat’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. Zij zegt wel blij te zijn dat het demissionaire kabinet extra budget vrijmaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s, ‘maar een effectieve subsidieregeling voor de aanschaf en opschaling van zero-emissietrucks ontbreekt’. Ook ligt er nog steeds geen plan om het Nederlands elektriciteitsnet op tijd te versterken, aldus Post. ‘Dat hebben we wel nodig om straks al die elektrische voertuigen op te laden. Die zekerheid hebben ondernemers keihard nodig om te kunnen investeren. Hoe langer de overheid dit voor zich uitschuift, hoe langer de transitie duurt en we de klimaatcrisis te lijf kunnen gaan. De tijd dringt’, onderstreept Post.

3,6 miljard

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat trekt in de begroting voor 2022 voor het onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen een bedrag van 3,6 miljard uit, maar uit recent onderzoek bijkt dat Nederland minstens één miljard euro extra moet investeren in het achterstallig onderhoud van de infrastructuur.

Volgens TNO lopen de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie snel op, terwijl Rijkswaterstaat onlangs waarschuwde dat er meer onderhoudswerk dan budget is. Zonder extra investeringen zal dan ook het aantal storingen en spoedreparaties aan bruggen sterk toenemen met grote verkeershinder tot gevolg, aldus TLN. Post: ‘Het is kraakhelder dat we al een tijd achter de feiten aanlopen en dat er grof geschut nodig is om onze infrastructuur weer op orde te krijgen. We ontvangen uit alle hoeken noodsignalen dat we niet langer kunnen wachten met het vooruitschuiven van dit probleem. Toch dat is precies wat dit demissionaire kabinet doet.’

Opgeplust

Koninklijke BLN-Schuttevaer mist in de begroting ook de ‘broodnodige investeringen’ in infrastructuur. ‘Het budget voor instandhouding van bestaande infrastructuur is structureel te laag. Al in 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van 400 miljoen euro op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Dit verschil is bij lange na nog niet ingelopen. Ofschoon het onderhoudsbudget wat wordt opgeplust, is dat ontoereikend en ondervindt de binnenvaart bijna dagelijks hinder op de Maascorridor, de Brabantse kanalen en de Oranjesluizen door de slechte staat van onderhoud.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement