Via een veiligheidsinformatieblad geeft een leverancier aan alle klanten in de hele keten door hoe zij veilig met een bepaalde gevaarlijke stof of een mengsel van stof kunnen omgaan. De kwaliteit van deze VIB’s is de laatste jaren verbeterd dankzij de invoering van Europese regelgeving. Toch treffen de ILT, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Nederlandse Arbeidsinspectie nog vaak fouten op de papieren aan.

Nanodeeltjes

Juni 2020 zijn er nieuwe eisen vastgesteld voor de veiligheidsinformatiebladen. De belangrijkste verandering is het toevoegen van rubrieken waarin leveranciers extra informatie moeten geven over de chemische stoffen, bijvoorbeeld of ze nanodeeltjes bevatten. Ook moeten leveranciers een uniek identificatienummer vermelden, zodat een arts direct weet om welke stof het gaat als er een incident plaatsvindt. Vanaf volgend jaar gaan de inspectiediensten actief controleren of de eisen worden nageleefd.

Volgens de ILT werkt een op de drie bedrijven met chemische stoffen en wordt een op de vier werknemers hier regelmatig aan blootgesteld. Als de informatie op een VIB onjuist is, kan dat gevaarlijk zijn voor medewerkers, omdat ze bijvoorbeeld niet met de juiste beschermingsmiddelen werken. Het kan er ook toe leiden dat gevaarlijke stoffen zoals zware metalen in de lucht, bodem of het oppervlaktewater terechtkomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement