De tentoonstelling is een initiatief van het platform ‘industrie’ van de Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

“We willen het belang van de industrie voor de economische welvaart bij de jongeren in de kijker zetten en het imago van de industrie helpen verbeteren bij het grote publiek”, schetste Koen Helsen, voorzitter van het Havencentrum, het doel van de tentoonstelling. Hij wees ook op de vele jobmogelijkheden voor jongeren in de industrie binnen de provincie Antwerpen.

“In de industrie zijn er boeiende jobs en grote werkzekerheid”, onderstreepte ook Wouter De Geest , voorzitter van het platform ‘industrie’ binnen Voka-KvK Antwerpen-Waasland.Hij zij verheugd te zijn er met het platform in geslaagd te zijn om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over hoe de industrie zich wil tonen aan de jongeren. “Door te laten zien dat we dag na dag bezig zijn met nieuwe technologieën, nieuwe materialen en recyclagetechnieken én door te focussen op onze eindproducten die sterk verweven zijn met ons leven van elke dag, hopen we opnieuw aan een ‘sexy’ imago te kunnen werken”.

Bij de realisatie van de tentoonstelling is van een ketenbenadering vertrokken, met aandacht voor de producten en voor de mensen die dit alles mogelijk maken en voor actie, interactie en beleving voor de bezoekers.

De locatie in het Havencentrum is volgens De Geest evident aangezien het centrum jaarlijks duizenden jongeren aantrekt en dit juist de doelgroep is die men wil bereiken.

Hij lanceerde tot slot een oproep aan de logistieke sector om hetzelfde trachten te doen, namelijk een overkoepelend samenhangend verhaal brengen met het oog op een samenhangende tentoonstelling ‘totaalproject concurrentiële haven’.