Kandidaten kunnen zich in maart volgend jaar inschrijven voor dit windpark: Hollandse Kust Zuid III en IV. Dat is een van de vijf windparken met een vermogen van zevenhonderd Megawatt, waarvoor oorspronkelijk achttien miljard euro subsidie was gebudgetteerd. Bij de aanbesteding van het vorige windpark (Hollandse Kust I/II) eerder dit jaar, bleek al dat Nuon/Vattenfall het project zonder subsidie wil uitvoeren.

Opstalvergoeding

Anders aan het nieuwe project is dat het deels binnen de twaalfmijlszone komt, waar de Nederlandse staat eigenaar is van de zeebodem. De staat gaat daarom een ‘opstalvergoeding’ in rekening brengen, die wordt gebaseerd op een bedrag 98 eurocent per Megawattuur.

Volgens het ministerie moet die vergoeding op grond van Europese wetgeving marktconform zijn. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een exploitant van een offshore windpark moet gaan betalen voor de exploitatie, in plaats van dat deze subsidie krijgt. Overigens neemt netbeheerder Tennet de kosten voor de aansluiting van op het elektriciteitsnetwerk voor zijn rekening.

Totale capaciteit

De totale capaciteit van de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee wordt tot 2030 uitgebreid tot 11.500 Megawatt. De aanlegkosten van windparken op zee zijn de afgelopen paar jaar spectaculair gedaald. Zo werd het park Gemini ten noorden van Ameland in 2024 nog aanbesteed met een subsidie van zeventien cent per Kilowattuur. Dat is nu dus naar nul gedaald.