Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water. Wanneer daarvoor elektriciteit gebruikt wordt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon of wind, geldt dat als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstofproductie kan ook helpen voorkomen dat, wanneer het hard waait, het elektriciteitsnet overbelast raakt door een surplus aan opgewekte stroom.

“Met dit plan lopen we wereldwijd voorop”, denkt energieminister Rob Jetten. Door nu te besluiten waar zo’n elektrolyse-installatie moet komen, geeft het kabinet bedrijven en andere betrokken partijen duidelijkheid, “zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken”. Hij merkt ook dat er in de regio Groningen “veel draagvlak” is voor het project