De boosdoener is het wegvervoer. De deelindex daarvoor kwam deze week donderdag uit op 86,61. Dat was weliswaar veertien punten meer dan een week geleden, maar het bleef ook bijna elf punten achter bij het niveau van twaalf maanden geleden.

Een achterblijver is ook de zeescheepvaart. De index voor de zeevaart daalde afgelopen week naar bijna 83 punten, een kleine vijf punten minder dan in de voorgaande week. Ten opzichte van voorgaande jaren is er een forse daling. Dat heeft mede te maken met de schaalvergroting in de scheepvaart. Er wordt zeker evenveel lading in de zeehavens overgeslagen, maar dan uit en in minder schepen.

De binnenvaart doet het momenteel even goed als vorig jaar. De index staat op 105,67, veel hoger dan in de jaren daarvoor, toen deze rond de 75 schommelde. Het gaat sinds anderhalf jaar veel beter met deze bedrijfstak.

De Transportindex komt tot stand in samenwerking tussen Nieuwsblad Transport, Koninklijke Dirkzwager, Panteia NEA en Wolters Kluwer Teleroute.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement