Volgens de Roemeense eurocommissaris is eerdere invoering om procedurele redenen niet mogelijk. ‘De belasting van de scheepvaart maakt deel uit van een omvangrijk pakket dat is aangekondigd door de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. Het kost tijd om met alle betrokken partijen te overleggen’, zei ze in een gesprek met Nieuwsblad Transport in het World Port Centre van Havenbedrijf Rotterdam.

Haar uitspraak is opmerkelijk omdat de Nederlandse redersvereniging KVNR ervanuit gaat dat de belasting op CO2-emissies al in 2024 van kracht wordt. Volgens Vălean is dat dus niet het geval. ‘De bedoeling is om de heffing in 2027 in te voeren op basis van de CO2-emissie door de scheepvaart in 2026’, aldus de Brusselse politicus.

Vălean zei verder het voornemen te steunen om de opbrengst van de heffing, die in de miljarden per jaar gaat lopen, via een fonds grotendeels aan de sector terug te geven. In het Europees Parlement is recent een compromis bereikt over een teruggaafpercentage van 75%. Vălean: ‘We moeten afwachten hoe dit loopt. Uitgangspunt van de Commissie is dat dergelijke heffingen aan de bedrijfstak ten goede moeten komen om te verduurzamen, maar er zijn lidstaten die de opbrengst liever aan de algemene middelen toevoegen.’ Ze wilde geen uitspraak doen over het volgens haar wenselijke teruggaafpercentage.

De CO2-heffing voor de scheepvaart wordt ingevoerd in de vorm van een toeslag op de prijs voor stookolie en scheepsdiesel. Dat is de uitwerking van het beleid om het handelssysteem in CO2-emissierechten (ETS), onder meer al van toepassing op de energiesector, sterk uit te breiden. Bij de huidige ETS-prijs van ongeveer 85 euro per uitgestoten ton CO2 gaat de opbrengst van de heffing op de scheepvaart richting de tien miljard euro per jaar.

Waterstof

De eurocommissaris toonde zich verder onder de indruk van de ambitieuze Rotterdamse plannen om de haven te verduurzamen en in te zetten op de bouw van een aantal waterstoffabrieken. Wel vindt ze dat de Nederlandse haven moet waken voor een Alleingang. ‘Zeehavens zijn een essentieel onderdeel van het Europese transportsysteem en onmisbaar om onze CO2-uitstoot terug te brengen. Rotterdam is weliswaar Europa’s grootste haven, maar niet de enige. Ook andere havens hebben plannen om een waterstofsector te ontwikkelen en samenwerking ligt daarbij voor de hand’, aldus de liberale Roemeense.

Verder zei ze dat de Europese Commissie de containervaart met zijn torenhoge vervoerstarieven scherp in de gaten houdt. ‘De Commissie is zich bewust van de zorgen bij verladers. We onderzoeken continu of er sprake is van ontoelaatbare afspraken tussen vervoerders, maar tot nu toe hebben we daar nog steeds geen aanwijzingen voor gevonden.’ Aan een voorspelling over het al dan niet verlengen van de vrijstelling van de kartelwetgeving voor de containerallianties waagde ze zich niet. ‘Die loopt in 2024 af. Tegen die tijd zullen we zien af daar aanleiding toe is.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement