De maritieme toezichthouder moet nu eerst nog naar een Amerikaanse rechtbank om een stokje te kunnen steken voor maritieme samenwerkingsverbanden, maar de FMC zou volgens de commissarissen Carl W. Bentzel and Max M. Vekich veel daadkrachtiger op kunnen treden als ze allianties zou kunnen verbieden zonder gerechtelijke tussenkomst.

Het huidige systeem waarin eerst de rechter moet worden geraadpleegd, maakt het de maritieme waakhond te moeilijk, vindt Bentzel. ‘De ervaring leert dat dit proces moeizaam en tijdrovend is, en sommigen zouden zelfs zeggen dat het zo bedacht is om het toezicht van de Commissie op samenwerkingsverbanden te belemmeren.’

Machtsmiddelen

De FMC is wel tevreden met de extra machtsmiddelen die ze heeft gekregen door de dit jaar ingevoerde Amerikaanse Ocean Shipping Reform Act (OSRA 2022). Door die wet kunnen verladers bij de FMC makkelijker aankloppen met klachten over hoge demurrage & detention-toeslagen en over containerrederijen die lading weigeren mee te nemen. Sinds de invoering van de wet afgelopen juni zegt de Commissie inmiddels al 175 klachten van verladers in behandeling te hebben genomen.

Door de toezichthouder ook de mogelijkheid te geven om zonder tussenkomst van een rechter samenwerkingsverbanden te verbieden, zou er volgens Bentzel en Vekich meer zekerheid komen dat de doelstellingen van OSRA 2022 daadwerkelijk gehaald worden en verladers een goede dienstverlening van de scheepvaartbedrijven krijgen. Mocht de Amerikaanse politiek gehoor geven aan de wens van de twee commissarissen, dan zouden rederijen voortaan zelf naar de rechter moeten stappen om een door de FMC opgelegd verbod op samenwerking van tafel te krijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement