‘We zijn eruit’, meldt Avine Fokkens, gedeputeerde van de provincie Friesland. Sinds half februari is er onderhandeld tussen de provincie en een groep Urker bedrijven. De Urkers trokken zich de avond voor de ondertekening van het ‘Sluisdocument’ terug vanwege de tegenvallende financiële bijdrage. De totstandkoming van dat document heeft acht jaar geduurd.

Nu is er dan toch overeenstemming over de bijdrage. Voor vissers lag de bijdrage op 2.500 euro, een bedrag wat vergelijkbaar is met de kosten die nu moeten worden gemaakt bij het passeren van het punt via een drijvende bok. Met de vissers is nu afgesproken dat zij hetzelfde blijven betalen als nu voor een passage, mits de schepen niet breder of langer worden.

Verladers rekenen af per ton lading en voor scheepsbouwers is de bijdrage vastgesteld op 0,5% van de projectwaarde. Dat percentage zou tijdens de looptijd van de regeling verhoogd kunnen worden bij betere economische omstandigheden. Die mogelijke verhoging bleek ook een struikelblok. Onderhandelaar Schouwstra meldt dat ‘die afspraak nu steviger is gemaakt’, zodat een verhoging alleen in goed overleg kan gebeuren.

De aanpassingen zitten hem dus in de details, zegt Schouwstra. Het Sluisdocument hoeft daarom niet opnieuw door de provincie te worden beoordeeld. ‘Daarmee is vertraging van de baan.’ Wel zal de provincie pas tekenen nadat de handtekeningen vanuit het bedrijfsleven op papier staan. Schouwstra gaat nu een ‘ronde maken’ om de handtekeningen te verzamelen.

De Kornwerderzandsluis wordt 11 meter breder. Ook worden nabijgelegen bruggen vernieuwd en de vaargeul in het IJsselmeer wordt verdiept. Het gebied moet door de verbreding toegankelijk worden voor grotere schepen. Dat maakt een wereld van verschil voor het bedrijfsleven rond het IJsselmeer en ook het havengebied Port of Zwolle.

Een voorwaarde voor de verbreding en verdieping van de Lorentzsluis bij Kornwerderzand is een bijdrage van 26,5 miljoen vanuit het bedrijfsleven. Na meer dan acht jaar onderhandelen is er nu een akkoord.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement